Methodes

A A A

We maken gebruik van diverse methodes.

We streven naar een geïntegreerde begeleiding van de kinderen. Per kind bespreekt de persoonlijk begeleider met ouders, de gedragskundige en eventuele andere therapeuten, welke methodes of delen daarvan voor het kind geschikt zijn.