Multidisciplinair samenwerken

A A A

De ontwikkeling van kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking verloopt niet vanzelfsprekend. Gerichte ontwikkelingsstimulering voorkomt verdere vertraging of stagnering. Die stimulering vraagt een intensief multidisciplinair samenwerkingsproces en een gespecialiseerd opvoedingsklimaat. Maar wat bedoelen we daar precies mee?

Cluster Jeugd en Gezin biedt multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Verschillende deskundigen zoals ervaren (ambulante) begeleiders, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog/gezondheidszorgpsycholoog en arts verstandelijk gehandicapten werken intensief samen. We wegen zorgvuldig af welke deskundigen betrokken worden bij het beantwoorden van (complexe) zorgvragen. Zo nodig doen we een beroep op ons externe netwerk van deskundigen. We hebben respect voor elkaars discipline en kennen de mogelijkheden en beperkingen van de eigen discipline. Goede communicatie, samenwerking en overleg vinden we belangrijk.

Kenmerken van multidisciplinair samenwerken:

  • De vraag van het kind en de ouders staat centraal. We werken samen vanuit een gedeelde beeldvorming en visie;
  • Van daaruit formuleren we samen ondersteuningsvragen en (functionele) doelen en stellen het perspectief vast;
  • Actieve uitwisseling en integratie van informatie, kennis en kunde. Niet naast elkaar maar met elkaar werken waardoor kennis en inzichten ontstaan, wat de kwaliteit van de begeleiding ten goede komt;
  • Aanwijzen van een co√∂rdinator en inhoudelijk verantwoordelijke;
  • Werken conform een methodische cyclus en vastgestelde overlegstructuur.