Onze groepen

A A A

Binnen Cluster Jeugd en Gezin hebben we verschillende groepen met een eigen dagprogramma.

Ieder kinder krijgt een plaats in de groep die het beste past bij zijn mogelijkheden, leeftijd en ontwikkelingsniveau. Elke groep heeft een eigen dagprogramma. Werken aan de doelen van ieder kind is daarin opgenomen. Naast Alle Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) ligt het accent op beleven, ervaren en leren. Activiteiten zijn gericht op:

  • Communicatie (gebruik van voorwerpen, foto’s, gebaren);
  • Ervaren: ruiken, proeven, horen en zien;
  • Verzorging;
  • Zelfredzaamheid;
  • Stimuleren van de ontwikkeling;
  • Bewegen;
  • Rustmomenten;
  • Uitstapjes en (thema)feesten.