Onze medewerkers

A A A

Medewerkers in uiteenlopende beroepen ondersteunen uw kind bij zijn of haar ontwikkeling.

Alle medewerkers zetten zich vanuit hun deskundigheid optimaal in voor het welzijn van het kind. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze elkaar, de ouder(s) en eventuele andere hulpverleners.

Alle medewerkers dragen via gezamenlijk overleg bij aan de individuele ondersteuningsplannen van het kind.