Specialisme

A A A

Binnen alle locaties van Cluster Jeugd en Gezin bieden wij verschillende dagactiviteiten aan. Altijd met het doel de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking zoveel mogelijk te stimuleren. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 1 en 18 jaar.

De opvoeding en ontwikkeling van de kinderen staan centraal. We kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Daarnaast richten we ons op het zoveel mogelijk laten opdoen van nieuwe ervaringen, het tegengaan van vergroeiingen en het behouden van vaardigheden.

Samenwerken

We werken binnen Cluster Jeugd en Gezin multidisciplinair, dus samen met verschillende disciplines. Dit zijn gedragskundigen, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, arts en groepsbegeleiding. Daarbij werken we ook altijd samen met de ouders en waar nodig met externe hulpverleners.

Methodes

Met behulp van verschillende methodes werken alle disciplines systematisch aan de sociaal-emotionele, communicatieve, fysieke en verstandelijke ontwikkeling van elk kind. Het stimuleren van de ontwikkeling is bij kinderen met ernstige (meervoudige) beperkingen niet altijd even gemakkelijk. Zij ondervinden meerdere belemmeringen in het dagelijks leven, niet alleen motorisch en verstandelijk, maar ook visueel, auditief en/of communicatief. Meerdere kinderen hebben ook vaak een kwetsbare gezondheid. Velen van hen krijgen bijvoorbeeld te maken met epilepsie, reflux, longproblemen, decubitus of obstipatie. Bij meerdere kinderen is er intensieve begeleiding van het gedrag nodig. Met de ouders en alle disciplines stellen we een plan op waarin we, rekening houdend met deze beperkingen, zo goed mogelijk aan (blijven) sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen om hen zo in hun ontwikkeling te stimuleren.