Gedragskundigen

A A A

Binnen Het Raamwerk is een aantal gedragskundigen werkzaam. Ieder met één of meerdere specialismen.

Iedere gedragskundige heeft ten minste één van onderstaande aandachtsgebieden:

 • autisme
 • ouder worden en dementie
 • ernstige meervoudige beperkingen
 • diagnostiek
 • moeilijk verstaanbaar gedrag
 • niet aangeboren hersenletsel

Werkzaamheden gedragskundige

Binnen onze organisatie hebben de gedragskundigen een adviserende rol. Zij ondersteunen onze medewerkers bij hun werkzaamheden voor de cliënten. Dit doen zij bij:

1) Planning en uitvoering ondersteuningsplan

 • Ondersteuning en advisering van cluster persoonlijk begeleiders bij het schrijven van het ondersteuningsplan voor cliënten.
 • Advisering en ondersteuning bij de uitvoering van de in het ondersteuningsplan gemaakte afspraken.
 • Beeldvorming van de cliënt door middel van diagnostiek.
 • Het volgen van de ontwikkeling van de cliënt door middel van het periodiek invullen van schalen en afnemen van tests.
 • Deelnemen aan diverse besprekingen, zoals ondersteuningsplanbespreking en teamoverleg.

2) Vragen over begeleidingssituaties

Vragen kunnen betrekking hebben op:

 • (Plotseling) veranderend gedrag, omgaan met moeilijk gedrag, autisme, dementie, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, agressie, seksualiteit.
 • Inschatten van (sociaal-emotioneel) ontwikkelingsniveau.
 • Schoolkeuze, beroepskeuze, verandering van werk, verhuizing.
 • Mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

3) Zorginhoudelijk beleid

Advisering over bijvoorbeeld:

 • De (ped)agogische aspecten van activiteitenprogramma’s.
 • Werkwijzen en bejegening.
 • Intake en aanmelding van nieuwe cliënten.
 • Nieuwe woonvormen (cliënten met dementie, autisme).

Middelen

We kunnen verschillende middelen inzetten, zoals:

 • Individuele gesprekscontacten met de cliënt.
 • Psychologisch onderzoek.
 • Multi Disciplinair Overleg.
 • Deskundigheidsbevordering: scholing, themabesprekingen.
 • Samenwerking met in- en externe disciplines (bijvoorbeeld psychiatrie, fysiotherapie, arts, logopedie, Centrum voor Consultatie en Expertise, Centrum Kristal).
 • Intensieve begeleidingstrajecten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: gedragskundigen@hetraamwerk.nl