Medisch team

A A A

Het Raamwerk beschikt over een medisch team dat op twee locaties werkt: Katwijk en Noordwijkerhout.

Cliënten die binnen Het Raamwerk wonen, krijgen medische zorg van artsen die bij ons werken. Dit zijn gespecialiseerde artsen, zoals artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG) of basisartsen. Zij worden ondersteund door praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het Raamwerk werkt hierin samen met een instelling in de buurt, waardoor 24-uurs zorg is gegarandeerd.

Taken

Onze artsen houden zich bezig met huisartsgeneeskundige zorg. Maar ook met de chronische zorg die voortkomt uit het hebben van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Die specifieke zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het domein van de AVG. Deze arts heeft verder als BOPZ-arts de eindverantwoordelijkheid bij het beoordelen van alle vormen van vrijheidsbeperking volgens de bestaande wet- en regelgeving.

Multidisciplinair

Het medisch team werkt multidisciplinair. De vraag en de behoefte van de cliënt vormen het vertrekpunt van die samenwerking. Samenwerkende professionals, zoals gedragskundigen en paramedici (onder anderen fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten) zoeken naar manieren om het beste antwoord op de zorgvraag van de cliënt te vinden. Onderlinge communicatie, coördinatie en een passende organisatie van het werk zijn daarbij onontbeerlijk. Het slikteam en het rolstoelteam in Katwijk zijn eveneens voorbeelden van samenwerking.

Samenstelling team

De praktijk is verdeeld over twee locaties: Katwijk en Noordwijkerhout. Naast de artsen werken er praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Een verpleegkundig specialist is opgeleid om naast verpleegkundige taken, ook een aantal taken van de arts over te nemen. Hiervoor hebben zij een tweejarige masteropleiding gevolgd.