Paramedische Dienst

A A A

De Paramedische Dienst van locatie Zeehos is deskundig in het behandelen en begeleiden van mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Het paramedisch team in Katwijk bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Deze paramedici werken op verwijzing van de arts. Het ondersteuningsplan van de cliënt vormt de basis voor multidisciplinaire samenwerking. In dit plan staat de vraag van de cliënt centraal.

De therapeut kan in overleg met de cliënt een behandelplan opstellen. Ook kan hij of zij de cliënten en/of direct betrokkenen adviseren of begeleiden. Hieronder treft u een korte beschrijving van de verschillende paramedische disciplines aan.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het behouden en/of verbeteren van lichamelijke vaardigheden. De behandelingen kunnen individueel of in groepsverband (beweeggroepen) plaatsvinden. Zo staat er wekelijks therapeutisch zwemmen op de agenda in zwembad Aquamar in Katwijk.

De fysiotherapeut:

 • draagt verder zorg voor de aanvraag, bestelling en levering van orthopedische hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel en rolstoelen (in samenwerking met de ergotherapeut);
 • geeft advies over tilhulpmiddelen.

Eén fysiotherapeut is coördinator fysieke belasting.

Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op het adviseren over en het aanschaffen en begeleiden van hulpmiddelen en voorzieningen. U kunt bijvoorbeeld denken aan omgevingsbediening en anti-decubitusmaterialen.

De ergotherapeut:

 • kan bepaalde vaardigheden trainen, zoals het rijden in een elektrische rolstoel en het maken van transfers;
 • draagt zorg voor aanvraag, bestelling en levering van rolstoelen (in samenwerking met de fysiotherapeut).

Eén ergotherapeut is contactpersoon op het gebied van valpreventie.

Logopedie

De logopediste:

 • onderzoekt, adviseert en begeleidt cliënten op het gebied van communicatie, gehoor en eten en drinken;
 • zorgt voor de aanvraag, bestelling, levering en reparatie van ondersteunende communicatiehulpmiddelen, zoals spraakcomputers.
 • maakt deel uit van het slikteam. Bij slikproblemen stelt de logopediste voor de cliënt een slikadvies op als onderdeel van zijn of haar ondersteuningsplan.

Diëtetiek

De diëtiste:

 • kan worden ingeschakeld als een cliënt problemen heeft met voeding of het aanhouden van een gezond voedingspatroon;
 • kan voor de cliënt een gericht voedingsadvies opstellen als onderdeel van het ondersteuningsplan;
 • betrekken wij bij het aanbod van voedingsproducten van de supermarkt op Het Zeehos;
 • maakt deel uit van het slikteam.

Paramedische Dienst en Het Raamwerk

De medewerkers van de Paramedische Dienst geven ook scholing aan medewerkers die betrokken zijn bij de zorg aan de cliënten. Onderwerpen zijn o.a.:

 • zithouding en rolstoelaanpassingen
 • veilig slikken
 • verplaatsingstechnieken
 • basiscursus NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Vanuit Het Raamwerk zelf wordt ook regelmatig een beroep gedaan op de deskundigheid van de Paramedische Dienst. Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw en het aanbrengen van domotica.

Meer informatie

Neem contact op met de afdeling Cliëntbemiddeling en Communicatie, telefoon 0252 - 34 56 78 (algemeen telefoonnummer). E-mail: bemiddeling@hetraamwerk.nl