Beademingsondersteuning

A A A

Heeft u beademingsondersteuning nodig, dan kunt u hiervoor naar onze locatie in Katwijk (Zeehos).

BeademingChronische ademhalingsondersteuning (24-uurs zorg) is een van de specialismen van Het Raamwerk, locatie Zeehos. Hier kunt u verblijven als u vanwege uw (spier)ziekte van ademhalingsondersteuning afhankelijk bent en om verschillende redenen niet meer thuis kunt wonen.

Wij beschikken hiertoe over een team speciaal opgeleide medewerkers die samenwerken met het Centrum voor Thuisbeademing van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Kennis van de beademingsapparatuur behoort onder andere tot de expertise van onze medewerkers, zoals:

  • het verzorgen en verwisselen van trachea canules
  • het uitzuigen van trachea canules 
  • het omgaan met neuskapbeademing

Momenteel hebben wij acht plaatsen speciaal voor wonen voor beademden. Iedere cliënt heeft de beschikking over een eigen appartement.

Op locatie Zeehos zijn er dagbestedingsmogelijkheden op korte afstand van de woningen. Als het nodig is, kan daar snel beademingszorg worden verleend.