Niet-aangeboren hersenletsel

A A A

Als u niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft, kunt u op locatie Zeehos wonen met alle faciliteiten die nodig zijn.

Locatie Zeehos beschikt over voorzieningen op het terrein van wonen, behandeling, verzorging en dagbesteding.

Het cluster bestaat in totaal uit 18 appartementen. De meeste cliënten die vanuit cluster 4 begeleid worden, hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bovendien hebben deze mensen vaak onomkeerbare cognitieve en emotionele beschadigingen en zijn zij vaak (over)gevoelig voor prikkels. Kenmerkend voor cliënten met NAH is dat zij een breuk ergens in de levenslijn hebben.
Doordat ons team van deskundigen specifieke kennis op dit terrein heeft, kunnen zij u in alles bijstaan.