Mogelijkheden

A A A

Het Raamwerk beschikt over veel mogelijkheden voor werk en dagbesteding, verspreid over de Duin- en Bollenstreek. Ook op locatie Zeehos.

Voor wie?

Cluster 5 bestaat uit dagbesteding. Dit bieden we aan 135 cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (LG en/of VG). Het gaat om alle doelgroepen vanaf 16 jaar.

Niet alleen komen hier cliënten die in de Zeehoswijk wonen, er zijn ook mensen van buitenaf die bij ons dagbesteding afnemen. Om dagbesteding bij ons te volgen heeft u wel een indicatie dagbesteding (en een vervoersindicatie) nodig.

Afgestemd op uw eigen situatie

Wij bieden veel verschillende soorten activiteiten. Ze zijn allemaal afgestemd op uw individuele zorgvraag, beperking en (sociaal) ontwikkelingsniveau.

Ontwikkelingsgerichte begeleiding op het eigen niveau van elke cliënt is erg belangrijk en de activiteiten worden hier dan ook op aangepast. Zowel in een groep als individueel bieden we de activiteiten aan in een pedagogisch en educatief klimaat. Met andere woorden: u kunt er ook iets van leren. 
Voor iedere activiteit zijn doelen, projecten en plannen vastgesteld, en die zijn weer gekoppeld aan uw eigen doelen. U heeft een vast weekschema met daarin de verschillende activiteiten.

Dagbesteding geven wij op doordeweekse dagen van 09.30 – 16.00 uur. U kunt bij dagbesteding ook lunchen.

Begeleiding

Ongeveer 35 medewerkers zorgen ervoor dat iedereen een zinvolle dagbesteding heeft. U heeft een vaste persoonlijk begeleider (PB-er). Die zorgt er samen met alle andere begeleiders voor, dat de zorg en ondersteuning verlopen volgens de afspraken die met u in het ondersteuningsplan gemaakt zijn.

Drie locaties

In Katwijk bieden wij dagbesteding op drie plekken:

1) Spons
2) Labyrinth
3) Lagune