Ambities

A A A

Welke zorg willen we bieden, aan wie, en wat maakt ons daarin bijzonder ten opzichte van andere zorgaanbieders?

In de Contourennotitie Raamwerk 2016-2018  geven we antwoord op die vragen. We kijken vooruit tot en met 2018 en volgen daarmee het beleid van dit kabinet voor de langdurige zorg. 

De kernpunten van de koers van Raamwerk zijn:

Aantrekkelijk Raamwerk: voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners

We geloven in de kracht en de aantrekkelijkheid van onze kleinschaligheid, zeker als tegengeluid van grootschalig opgezette zorgorganisaties. We willen onze positie en ons imago in de regio Duin-  en Bollenstreek versterken. 

Accommoderend beleid 

Beleidsmakers kiezen er voor om meer zorg door het eigen netwerk van de cliënt te laten invullen en minder door zorgaanbieders. Dit kan leiden tot afname van het aantal uren zorg per cliënt. Raamwerk volgt de ontwikkelingen in de Wlz, Wmo en Jeugdwet op de voet. We stemmen onze dienstverlening daarop af. Daar waar we kansen zien, zullen we die benutten. Dit noemen we accomoderend beleid. 

Organisatieontwikkeling 

Vanaf 2016 zijn binnen Raamwerk de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van de geleverde zorg en voor een solide exploitatie lager in de organisatie belegd. 

Zelforganisatie

Raamwerk stuurt op vertrouwen en geeft de teams de ruimte om zelf keuzes te maken, zelf plannen te maken, binnen de kaders die het managementteam formuleert. 

lnvesteringen

Raamwerk investeert en blijft investeren. Met name in de kwaliteit van zorg, de huisvesting en leefomgeving van de cliënten, de ICT-infrastructuur en moderne werkplekken voor medewerkers.