Raamwerk en Corona

A A A

Raamwerk en Corona

Er worden steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat in Nederland gevaccineerd wordt stijgt snel. We gaan de goede kant op! Het kabinet heeft daarom aangegeven dat per 26 juni er weer coronamaatregelen kunnen worden losgelaten of aangepast.

Dit heeft onder andere gevolgen voor het aantal bezoekers thuis, de groepsgrootte buiten, recreatie en het bezoeken van culturele instellingen en de horeca. Raamwerk zal de landelijke versoepelingen in principe (blijven) volgen.

Wat is er momenteel mogelijk en in welke vorm? Waar moeten we met elkaar op letten? We zetten het hieronder op een rij. 

Dagbesteding bij Raamwerk

Per 15 september 2021 heeft Raamwerk de dagbesteding weer geopend. Wij hopen hiermee een belangrijke stap in de goede richting te zetten in het 'gewoon leven' voor onze cliënten. 

Gelukkig is de kans om heel ziek te worden van het coronavirus kleiner omdat veel mensen inmiddels zijn gevaccineerd. Om de verspreiding van het coronavirus te blijven voorkomen, wordt de dagbesteding op sommige punten aangepast. Bijvoorbeeld de inrichting van de dagbestedingslokalen, goede schoonmaak (en handhygiëne), ventilatie en het afstand houden van elkaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over wat te doen als er iemand toch met het coronavirus besmet raakt. Het kan zijn dat er dan tijdelijk een dagbestedingslocatie zal sluiten. 

Op bezoek bij cliënten die bij Raamwerk wonen 

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers. Ten aanzien van bezoek thuis geldt nog steeds dat dit op de eigen kamer plaatsvindt en dat de 1,5 meter moet kunnen worden aangehouden. Het aantal bezoekers is dus afhankelijk van de ruimte. In verband met mogelijk bron- en contactonderzoek zal bezoek van cliënten die bij Raamwerk wonen, en die dit zelf niet goed kunnen vertellen, tot 1 september geregistreerd blijven worden. 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en waar we rekening mee moeten houden.

-Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.

-Er is geen bezoek mogelijk als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, bij de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden)of in de omgeving van de cliënt (andere cliënten of medewerkers).

-Bezoekers moeten een mondkapje dragen bij binnenkomst door de gemeenschappelijke voordeur en bij het betreden van de gemeenschappelijke ruimten. 

-Het is verplicht handen te wassen/reinigen bij binnenkomst op de woning en bij het verlaten van de woning.
-Hoesten/niezen dient te gebeuren in de ellenboog en voor het snuiten van de neus dienen papieren zakdoekjes gebruikt te worden.

-Cliënten ontvangen alleen bezoek in de eigen woonruimte/kamer.

-Cliënten die zich aan de algemene maatregelen kunnen houden, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen bezoek ontvangen van wisselende personen.

-Voor cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, is het medisch gezien noodzakelijk dat de kring van bezoekers beperkt is. Daarom zal begeleiding samen met de cliënt/verwant en eventueel de gedragskundige en de arts hier afspraken over maken. 

-Cliënten ontvangen alleen bezoek in de eigen woonruimte/kamer. Het aantal bezoekers is afhankelijk van wat de ruimte toelaat. 

-Bezoek komt op afspraak, waarbij tijdstip en tijdsduur worden afgesproken (in verband met eventueel brononderzoek en de spreiding ter voorkoming van drukte op één woning). 

-Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes. 

-Bezoek vermijdt nabij contact met andere cliënten.


Aantal bezoekers
De versoepeling naar een onbeperkt aantal bezoekers per dag, geldt voor álle cliënten. Dus niet alleen voor cliënten die zijn gevaccineerd, maar ook voor de cliënten die niet zijn gevaccineerd.

Preventief mondneusmasker: Buiten
Buiten hoeft door degene die op bezoek komt, het mondneusmasker niet te worden gedragen als er onderling minimaal 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De besmettingsgraad in onze regio is op dit moment nog te hoog om het preventief gebruik van mondneusmaskers buiten volledig los te laten.

Preventief mondmasker: Binnen
Voor vaste bezoekers geldt dat op de eigen kamer/appartement van de cliënt het mondneusmasker kan worden afgedaan, wanneer iedereen zit EN er onderling minimaal 1,5 meter afstand wordt aangehouden. Let ook goed op het ventileren van de ruimte.  Uiteraard dient het bezoek zelf geen klachten te hebben en/of in contact te zijn geweest met een besmet persoon en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Indien de eigen woonruimte te klein is om onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden, overleg dan met de begeleiding over een mogelijk alternatief. Het geniet nog steeds de voorkeur bezoek zo veel mogelijk buiten te ontvangen. Ook deze versoepelingen gelden voor álle cliënten die bij Raamwerk wonen.

Gebruik preventief mondmasker door medewerkers
Voor medewerkers geldt dat zij preventief het mondneusmaker blijven dragen bij contact binnen de 1,5 meter (waaronder de verzorgingsmomenten).

Wij houden goed in de gaten of er nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden tot verdere versoepelingen zijn. We zullen u hierover de komende periode blijven informeren

Individueel maatwerk
Afspraken over bezoek die afwijken van bovenstaande kunnen alleen op individuele basis worden gemaakt met de cliënt, de verwanten en de CPB’er van de cliënt. De CPB’er stemt de individuele afspraken af met het hoofd, de gedragskundige en eventueel de arts.

Op bezoek bij cliënten die niet bij Raamwerk wonen

Bezoek aan cliënten die niet bij Raamwerk wonen kan plaats vinden conform de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM die gelden voor alle Nederlanders.

Activiteiten ondernemen met cliënten die bij Raamwerk wonen

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en waar we nog rekening mee moeten houden. In alle gevallen geldt: vermijd drukte zoveel mogelijk.

Wandelen
Wandelen met de cliënt, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, is mogelijk.

Gebruik duofiets
Het gebruik van de duofiets door bezoek is mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een ‘spatscherm’ of, wanneer deze niet aanwezig is, gebruik van mondkapjes én de handvatten vóór en na gebruik worden gedesinfecteerd.

Gezondheidsklachten 
Bij gezondheidsklachten van de cliënt, de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden) of van de cliënt (andere cliënten of medewerkers) kunnen er geen activiteiten worden ondernomen met de cliënt.

Logeren bij en bezoek aan verwanten 

Logeren bij en bezoek aan vaste verwanten door cliënten die bij Raamwerk wonen is mogelijk. Lees hieronder waarbij je rekening moet houden: 

-Tijdens het logeren wordt 1,5 meter afstand gehouden. Dit geldt zeker voor bezoek dat aanwezig is bij de verwant.

-Bij gezondheidsklachten van de cliënt, de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden) of van de cliënt (andere cliënten of medewerkers) kan bezoek of logeren niet doorgaan.

-Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar Raamwerk alleen mogelijk wanneer er zowel bij de cliënt als de verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij Corona. Bij verschijnselen wordt er eerst getest (dmv een PCR test, dus geen sneltest) en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is. 

Mocht hier sprake van zijn dan moet hierover contact worden opgenomen met de begeleiding.


Logeren bij een cliënt die bij Raamwerk woont

Dit kan alleen op individuele afspraak via begeleiding en het hoofd. Samen met de cliënt zal een afweging worden gemaakt, waarbij onder andere gekeken wordt naar de kwetsbaarheid van andere cliënten in de directe omgeving en de sanitaire voorzieningen.

Uiteraard gelden ook voor logés de algemene randvoorwaarden conform het RIVM:

-Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden. 

-Logeren is niet mogelijk als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, bij de logé of in de omgeving van de logé (denk aan familieleden)of in de omgeving van de cliënt (andere cliënten of medewerkers).

Hoesten/niezen dient te gebeuren in de elleboog en voor het snuiten van de neus dienen papieren zakdoekjes gebruikt te worden.

Overige afspraken voor cliënten die bij Raamwerk wonen (vakantie, vervoer, maatwerk)

Vakanties
Vakanties in Nederland zijn alleen mogelijk na overleg met de begeleiding en het hoofd. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt. Vakanties naar het buitenland worden vooralsnog afgeraden. 

Vervoer
Cliënten die met de taxi gaan dragen volgens het ‘Sector Protocol Veilig Zorgvervoer’ een niet medisch mondkapje, als de 1,5 meter onderling (tussen chauffeur en/of medepassagiers) niet kan worden gegarandeerd. Deze mondkapjes zijn beschikbaar op de woning. Ook voor privévervoer (met verwanten) geldt dat zowel de cliënt als de medepassagier(s) een niet-medisch mondkapje dienen te dragen.


Wat doet Raamwerk bij een verdenking van een besmetting bij een cliënt of medewerker?

Voor alle bovengenoemde afspraken geldt, dat als de omstandigheden hierom vragen, Raamwerk de afspraken tijdelijk aangescherpt.

Als er op een woning een verdenking van of besmetting met corona is bij een cliënt of een medewerker, dan geldt een bezoek- en logeerverbod voor alle cliënten van die woning. Ook kunnen zij in dat geval niet naar de dagbesteding.
De betreffende cliënten blijven in thuisisolatie, volgens de landelijke richtlijnen. 

--