Raamwerk en Corona

A A A

Raamwerk en Corona

Tijdens de persconferentie vrijdagavond, 12 november, zijn er meerdere maatregelen aangescherpt. Zo geldt er vanaf zaterdag 13 november een beperking ten aanzien van het aantal bezoekers thuis naar viere personen en moet iedereen thuisblijven als een huisgenoot corona heeft. Op de website van de Rijksoverheid kunt u het volledige overzicht vinden.

Deze aanscherping van de maatregelen heeft ook gevolgen voor het beleid van Raamwerk. Wat is er momenteel mogelijk en in welke vorm? Waar moeten we met elkaar op letten? We zetten het hieronder op een rij. 

Dagbesteding bij Raamwerk

Per 15 september 2021 heeft Raamwerk de dagbesteding weer geopend. Dit blijft vooralsnog zo. Dagbesteding is belangrijk voor de cliënten van Raamwerk en bij de cliënten die de dagbesteding bezoeken is een zeer hoge vaccinatiegraad. 

Om de verspreiding van het coronavirus te blijven voorkomen, is de dagbesteding op sommige punten aangepast. Bijvoorbeeld de inrichting van de dagbestedingslokalen, goede schoonmaak (en handhygiëne), ventilatie en het afstand houden van elkaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over wat te doen als er iemand toch met het coronavirus besmet raakt. Het kan zijn dat er dan tijdelijk een dagbestedingslocatie zal sluiten. 

Op bezoek bij cliënten die bij Raamwerk wonen 

Bezoekers dragen in de algemene ruimtes (zoals bij het betreden en verlaten van de woning/het pand) een mondkapje. 

Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of het appartement van de cliënt. Hier kan bezoek het mondkapje af doen. Daarbij geldt het (dringende) advies om 1,5 meter afstand te houden. 

Per dag geldt een maximum van vier bezoekers (indien de ruimte dit toelaat). 

Als bezoeker is het belangrijk de basismaatregelen in acht te nemen.

Dit betekent:  
- Was vaak en goed uw handen.
- Houd 1,5 meter afstand
- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
- Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Volgens deze basisregels is er dus geen bezoek mogelijk indien u gezondheidsklachten heeft, en nog in afwachting bent van de testuitslag. 

Heeft u als bezoek in uw omgeving nauw contact gehad met een besmet persoon en u hoeft niet in quarantaine omdat u immuun bent, stel uw bezoek dan uit tot na de negatieve uitslag (PCR test, via GGD). 

Op bezoek bij cliënten die niet bij Raamwerk wonen

Bezoek aan cliënten die niet bij Raamwerk wonen kan plaats vinden conform de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM die gelden voor alle Nederlanders.

Logeren bij en bezoek aan verwanten 

Logeren bij en bezoek aan vaste verwanten door cliënten die bij Raamwerk wonen is mogelijk. Het is ook dan belangrijk de basismaatregelen in acht te nemen.

Volgens deze basisregels kan het bezoek of logeren dus niet doorgaan wanneer de cliënt of u gezondheidsklachten heeft, en nog in afwachting is/bent van de testuitslag.

Heeft u in uw omgeving nauw contact gehad met een besmet persoon en u hoeft niet in quarantaine omdat u immuun bent, stel uw bezoek dan uit tot na de negatieve uitslag (PCR test, via GGD).   

Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar Raamwerk alleen mogelijk wanneer er zowel bij de cliënt als de verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij corona. Bij verschijnselen wordt er eerst getest (dmv een PCR test, dus geen sneltest) en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is. 

Mocht hier sprake van zijn dan moet hierover contact worden opgenomen met de begeleiding. 

Logeren bij een cliënt die bij Raamwerk woont

Dit kan alleen op individuele afspraak via begeleiding en het hoofd. Samen met de cliënt zal een afweging worden gemaakt, waarbij onder andere gekeken wordt naar de kwetsbaarheid van andere cliënten in de directe omgeving en de sanitaire voorzieningen.

Uiteraard gelden ook voor logés de algemene randvoorwaarden conform het RIVM. 

Logeren is niet mogelijk als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt en/of logé en de testuitslag nog niet bekend is. 

Heeft u als logé in uw omgeving nauw contact gehad met een besmet persoon en u hoeft niet in quarantaine omdat u immuun bent, stel uw bezoek dan uit tot na de negatieve uitslag (PCR test, via GGD). 

Overige afspraken voor cliënten die bij Raamwerk wonen (vakantie, vervoer, maatwerk)

Vakanties
Vakanties in Nederland zijn alleen mogelijk na overleg met de begeleiding en het hoofd. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt. Vakanties naar het buitenland worden vooralsnog afgeraden. 

Vervoer
Cliënten die met de taxi gaan dragen volgens het ‘Sector Protocol Veilig Zorgvervoer’ een niet medisch mondkapje, als de 1,5 meter onderling (tussen chauffeur en/of medepassagiers) niet kan worden gegarandeerd. Deze mondkapjes zijn beschikbaar op de woning.

Gebruik preventief mondmasker door medewerkers

Vanaf 3 november dragen alle medewerkers in de zorg weer preventief een mondkapje bij de verzorging, behandeling en/of begeleiding van cliënten binnen de 1,5 meter. 

Individueel maatwerk
Afspraken over bezoek die afwijken van bovenstaande kunnen alleen op individuele basis worden gemaakt met de cliënt, de verwanten en de CPB'er van de cliënt. De CPB'er stemt de individuele afspraken af met het hoofd, de gedragskundige en eventueel de arts. 

Wat doet Raamwerk bij een besmetting bij een cliënt of medewerker?

De landelijke maatregelen ten aanzien van quarantaine zijn per 13 november aangescherpt. Als iemand in het huishouden corona heeft, dan moet iedereen in huis thuisblijven. Ook als zij immuun zijn (d.m.v. vaccinatie of eerder doorgemaakte Covid 19). 

Dit betekent voor cliënten, die samen met andere cliënten in een woonvorm wonen, dat zij ook in quarantaine moeten wanneer een andere cliënt van de woning besmet is. Ook moeten zij zich volgens de nieuwe richtlijn z.s.m. laten testen. 

Omdat niet alle situaties/woningen hetzelfde zijn, vindt er altijd per situatie afstemming plaats met de medische dienst, en waar nodig met andere disciplines zoals gedragskundigen. 

(versiedatum 16-11-2021)