Raamwerk en Corona

A A A

We hebben een paar bijzondere maanden achter de rug. Corona maakte alles anders dan we gewend waren. ‘Gewoon leven’, de slogan van Raamwerk, was -en is- daardoor helemaal niet meer zo gewoon.

Voor veel cliënten was het geen gemakkelijke tijd. De dagbesteding ging niet door, of in een andere vorm. Bezoek ontvangen was niet mogelijk, of onder voorwaarden. Ook nu is nog niet alles bij het oude. Maar gelukkig is er inmiddels wel weer meer mogelijk dan voorheen. We maken allemaal het beste van de omstandigheden. Daarin staan we niet alleen, we doen het met elkaar. Bedankt voor uw begrip en geduld in deze bijzondere periode!

Wat is er momenteel mogelijk en in welke vorm?
Waar moeten we met elkaar op letten? Lees hieronder meer.

--

UPDATE 25-9: Preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers door cliënten en medewerkers


Op 25 september jl. is Raamwerk op advies van GGD Hollands Midden over gegaan tot het preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers door alle medewerkers en bezoekers bij cliëntencontact binnen 1,5 meter.

Deze aanvullende regionale maatregel wordt genomen omdat de situatie in onze regio, door het oplopende aantal besmettingen is opgeschaald naar ‘zorgelijk’.

Het advies van GGD Hollands Midden geeft aan dat ook bezoekers van cliënten die bij Raamwerk wonen bij clientcontact binnen 1,5 meter een mondkapje moeten dragen. We willen u dan ook dringend verzoeken hier gehoor aan te geven. Op de woningen zijn mondkapjes aanwezig. Van de begeleiding krijgt u voorafgaand aan het bezoek een mondkapje. Vraag hier ook alstublieft zelf naar bij de begeleiding.

Bij het gebruik van een mondkapje is het volgende van belang:

-
Gebruik alleen een chirurgisch mondneusmasker zoals dit vanuit de woning wordt verstrekt. Gebruik geen eigen of stoffen mondmaskers.
-
Het mondneusmasker kan maximaal 3- 4 uur aan een stuk gedragen worden. Zet het neusmondmasker niet tussentijds af en op. 
-
Het is belangrijk tussentijds niet aan het gezicht of masker te zitten.
-
Na het afnemen en weggooien, dienen de handen gedesinfecteerd te worden.
-
Houdt het masker tijdens het bezoek zoveel mogelijk op.

We willen u heel erg danken voor uw begrip en medewerking in deze en hopen dat op deze wijze veilig bezoek aan uw naaste mogelijk blijft.

Dagbesteding bij Raamwerk


-Dagbesteding voor cliënten die bij Raamwerk wonen op De Hafakker en Zeehos

 De dagbesteding vindt voor veel cliënten plaats op de woning. Ook wordt er gewandeld. Soms gaat een groep cliënten van de woning samen naar een dagbestedingslokaal. Er wordt niet gemengd met cliënten van andere woningen, om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te ouden.

Deze manier van dagbesteding zetten we voort tot in ieder geval 1 januari 2021. Cliënten die vragen hebben over de dagbesteding, kunnen deze stellen aan de begeleiding op de woning.

-Dagbesteding voor cliënten die wonen op de Oude Post (Sassenheim) en Speenkruidhof (Voorhout)
 De dagbesteding vindt grotendeels plaats op de woning. Ook wordt er gewandeld.

Deze manier van dagbesteding zetten we voort tot in ieder geval 1 januari 2021. Cliënten die vragen hebben over de dagbesteding, kun je deze stellen aan de begeleiding op de woning.

-Dagbesteding voor cliënten die niet bij Raamwerk wonen
De dagbesteding voor externe cliënten is weer geopend, in aangepaste vorm. We dienen nog rekening te houden met de anderhalve meter afstand, mede daarom is de dagbesteding nog niet in de volledige omvang open.
Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en waar we nog rekening mee moeten houden.

Meerdere dagbestedingslocaties
De afspraak dat cliënten enkel naar één dagbestedingslocatie mogen, is vervallen. Cliënten mogen dus weer naar meerdere dagbestedingslocaties. Hierbij wordt rekening gehouden met een eerlijke verdeling van de beschikbare dagbestedingsplekken. Iedere cliënt heeft één pb-er als aanspreekpunt, die dit coördineert en afstemt.

Inzet vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is weer toegestaan. In overleg met de dagbestedingslocatie wordt bepaald waar dit wenselijk is. De 1,5 meter moet in acht genomen worden.
Op iedere locatie zijn mondkapjes aanwezig voor activiteiten met vrijwilligers, zoals fietsen of rolstoel duwen.

Bovenstaande afspraken gelden tot in ieder geval 1 oktober 2020.
Uiteraard houden wij bij deze versoepelingen van de maatregelen voor de dagbesteding rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM en de VGN.

Op bezoek bij cliënten die bij Raamwerk wonen

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en waar we nog rekening mee moeten houden.
-Er wordt onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
UPDATE 25-9: Indien de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, dient preventief een chirurgisch mondmasker gedragen te worden (zie meer informatie onder het kopje ‘Preventief gebruik van chirurgische neusmaskers door cliënten en medewerkers’)

-Er is geen bezoek mogelijk als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, bij de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden)of in de omgeving van de cliënt (andere cliënten of medewerkers).

-Het is verplicht handen te wassen/reinigen bij binnenkomst op de woning en bij het verlaten van de woning.
-Hoesten/niezen dient te gebeuren in de elleboog en voor het snuiten van de neus dienen papieren zakdoekjes gebruikt te worden.
-Cliënten ontvangen alleen bezoek in de eigen woonruimte/kamer.
-Cliënten die zich aan de algemene randvoorwaarden kunnen houden, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen bezoek ontvangen van wisselende personen.

-Voor cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, is het medisch gezien noodzakelijk dat de kring van bezoekers beperkt is. Daarom zal begeleiding samen met de cliënt/verwant en eventueel de gedragskundige en de arts hier afspraken over maken. 

-Maximaal 2 bezoekers per cliënt; indien de cliënt een grote woonruimte/kamer heeft, dan is in overleg met de begeleiding meer bezoek mogelijk. 

-Bezoek komt op afspraak, waarbij tijdstip en tijdsduur worden afgesproken (in verband met eventueel brononderzoek en de spreiding ter voorkoming van drukte op één woning). 

-Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes. 

-Bezoek vermijdt nabij contact met andere cliënten.

Op bezoek bij cliënten die niet bij Raamwerk wonen

Bezoek aan cliënten die niet bij Raamwerk wonen kan plaats vinden conform de landelijke adviezen en richtlijnen van het RIVM die gelden voor alle Nederlanders.
UPDATE 25-9: Logeren en bezoek aan verwanten: Logeren en bezoek aan verwanten is nog steeds mogelijk. Indien niet aan de 1,5 meter afstand kan worden gehouden, geldt nu wel het advies een mondkapje te dragen.

Activiteiten ondernemen met cliënten die bij Raamwerk wonen

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en waar we nog rekening mee moeten houden. In alle gevallen geldt: vermijd drukte zoveel mogelijk.

Wandelen
Wandelen met de cliënt, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, is mogelijk.

Gebruik duofiets
Het gebruik van de duofiets door bezoek is mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een ‘spatscherm’ of, wanneer deze niet aanwezig is, gebruik van mondkapjes én de handvatten vóór en na gebruik worden gedesinfecteerd.

Bezoek terras en restaurants
Raamwerk is nog terughoudend ten aanzien van het bezoeken van terrassen en restaurants, maar begrijpt ook dat hier bij cliënten en verwanten een behoefte ligt. Zeker met mooi weer. Terras- en restaurantbezoek is daarom mogelijk, waarbij geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
UPDATE 25-9: Restaurant en terrasbezoek: Raamwerk is gezien de regionale ontwikkelingen nog terughoudender ten aanzien van het bezoeken van terrassen en restaurants. Dit wordt afgeraden.

Gezondheidsklachten

Bij gezondheidsklachten van de cliënt, de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden) of van de cliënt (andere cliënten of medewerkers) kunnen er geen activiteiten worden ondernomen met de cliënt.

Logeren bij en bezoek aan verwanten 

Logeren bij en bezoek aan vaste verwanten door cliënten die bij Raamwerk wonen is weer mogelijk. Lees hieronder waarbij je rekening moet houden: 
-Tijdens het logeren wordt zo veel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. Dit geldt zeker voor bezoek dat aanwezig is bij de verwant.
UPDATE 25-9: Logeren en bezoek aan verwanten: Logeren en bezoek aan verwanten is nog steeds mogelijk. Indien niet aan de 1,5 meter afstand kan worden gehouden, geldt nu wel het advies een mondkapje te dragen.

-Bij gezondheidsklachten van de cliënt, de bezoeker of in de omgeving van de bezoeker (denk aan familieleden) of van de cliënt (andere cliënten of medewerkers) kan bezoek of logeren niet doorgaan.

-Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar Raamwerk alleen mogelijk wanneer er zowel bij de cliënt als de verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij Corona. Bij verschijnselen wordt er eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is. 

Mocht hier sprake van zijn dan moet hierover contact worden opgenomen met de begeleiding.


Logeren bij een cliënt die bij Raamwerk woont

Dit kan alleen op individuele afspraak via begeleiding en het hoofd. Samen met de cliënt zal een afweging worden gemaakt, waarbij onder andere gekeken wordt naar de kwetsbaarheid van andere cliënten in de directe omgeving en de sanitaire voorzieningen.

Uiteraard gelden ook voor logés de algemene randvoorwaarden conform het RIVM:

-Er wordt onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
UPDATE 25-9: Logeren en bezoek aan verwanten: Logeren en bezoek aan verwanten is nog steeds mogelijk. Indien niet aan de 1,5 meter afstand kan worden gehouden, geldt nu wel het advies een mondkapje te dragen.

 -Logeren is niet mogelijk als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, bij de logé of in de omgeving van de logé (denk aan familieleden)of in de omgeving van de cliënt (andere cliënten of medewerkers).

Hoesten/niezen dient te gebeuren in de elleboog en voor het snuiten van de neus dienen papieren zakdoekjes gebruikt te worden.

Overige afspraken voor cliënten die bij Raamwerk wonen (vakantie, vervoer, maatwerk)

Vakanties
Vakanties in Nederland zijn mogelijk in overleg met begeleiding en het hoofd. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt. Vakanties naar het buitenland worden sterk afgeraden.
UPDATE 25-9: Vakantie: Behalve vakanties in het buitenland, worden ook vakanties binnen Nederland worden sterk afgeraden. Zeker wanneer deze in groepsverband plaatsvinden.

Vervoer
Cliënten die met de taxi gaan dragen volgens het ‘Sector Protocol Veilig Zorgvervoer’ een niet medisch mondkapje, als de 1,5 meter onderling (tussen chauffeur en/of medepassagiers) niet kan worden gegarandeerd. Deze mondkapjes zijn beschikbaar op de woning. Ook voor privévervoer (met verwanten) geldt dat zowel de cliënt als de medepassagier(s) een niet-medisch mondkapje dienen te dragen.

Individueel maatwerk
Afspraken over bezoek die afwijken van bovenstaande kunnen alleen op individuele basis worden gemaakt met de cliënt, de verwanten en de CPB’er van de cliënt. De CPB’er stemt de individuele afspraken af met het hoofd, de gedragskundige en eventueel de arts.


Wat doet Raamwerk bij een verdenking van een besmetting bij een cliënt of medewerker

Voor alle bovengenoemde afspraken geldt, dat als de omstandigheden hierom vragen, Raamwerk de afspraken tijdelijk aangescherpt.

Als er op een woning een verdenking van of besmetting met Corona is bij een cliënt of een medewerker, dan geldt een bezoek- en logeerverbod voor alle cliënten van die woning. Ook kunnen zij in dat geval niet naar de dagbesteding.
De betreffende cliënten blijven in thuisisolatie, volgens de landelijke richtlijnen.