Historie

A A A

De geschiedenis van Raamwerk gaat meer dan 100 jaar terug.


HistorieRijnlands Voorzieningen Centrum

In 1908 werd in Katwijk het Rotterdamsch Zeehospitium gevestigd. Dit diende als sanatorium voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. Door de gunstige ligging in de duinen pal aan zee, konden zij hier goed herstellen. Eind jaren vijftig kreeg de organisatie de officiële erkenning als revalidatiecentrum. Ook werd er een speciale school aan verbonden.

Verschillende instanties zochten in die tijd naar blijvende huisvesting voor spastische en uitgerevalideerde kinderen. Ook voor andere ernstig lichamelijk gehandicapten werd een passende woonomgeving gezocht. Dat leidde in de zeventiger jaren van de vorige eeuw tot het ontstaan van het Rijnlands Voorzieningen Centrum (RVC). Het Zeehospitium bestond toen uit het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), met een afdeling voor poliklinische hartrevalidatie, het RVC en Mytylschool De Vierbot.

Maar de organisatie ontwikkelde zich verder en verschillende onderdelen besloten alleen door te gaan. Het RRC, het Centrum voor Hart- en Longrevalidatie en de mytylschool verhuisden vervolgens naar Leiden. Het RVC bleef achter in Katwijk.

Stichting Bollenstreek

Stichting Bollenstreek bestond sinds 1995. Deze stichting is ontstaan uit een fusie tussen de vroegere Stichting Bollenstreek en De Hafakker. De vroegere stichting was een semimurale instelling en bestond uit twee dagcentra, een kinderdagcentrum en zes gezinsvervangende tehuizen. Ze lagen verspreid over de Duin- en Bollenstreek.

De Hafakker was een intramurale woonvorm. Deze kwam voort uit de verzelfstandiging van twee afdelingen voor ‘zwakzinnigen’ (in 1972) op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Sint Bavo, tegenwoordig onderdeel van Rivierduinen. De Hafakker was de eerste instelling in Nederland waar de ‘verdunningsgedachte’ gehanteerd werd. Mensen zonder beperkingen kwamen op het terrein wonen. Hierdoor ontstond een gewone wijk, waar mensen met en zonder handicaps door elkaar heen woonden en leefden. Tegenwoordig heet dat omgekeerde integratie.

Door de fusie van De Hafakker met de vroegere Stichting Bollenstreek ontstond de ‘nieuwe’ Stichting Bollenstreek met een breder aanbod van wonen en werken voor de cliënten.

Stichting Het Raamwerk

Het Rijnlands Voorzieningen Centrum (RVC) fuseerde op 1 januari 2005 met de nieuwe Stichting Bollenstreek. De organisatie die daardoor ontstond, heet Stichting Het Raamwerk.