Onze kernwaarde: Gewoon leven

A A A

Gewoon leven vormt de basis van de dienstverlening van Raamwerk.

Raamwerk ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de Duin- en Bollenstreek. We dragen zorg voor de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat betekent dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de zorgbehoeften, maar ook ons best doen om onze cliënten een zo gewoon mogelijk leven te bieden. 

Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig
    

Een gewoon leven lijkt door de diverse beperkingen van onze cliënten soms ver weg. Met behulp van flexibele individuele ondersteuning en de inzet van moderne technologie en technieken brengen onze medewerkers dat doel dagelijks dichterbij. Zonder de beperkingen uit het oog te verliezen draagt het professionele handelen van alle medewerkers bij aan een zo gewoon mogelijk leven. Gewoon leven betekent dat je:

•  Regie hebt over je eigen leven 
•  Keuzes kan maken
•  Rechten en plichten hebt
•  Autonoom bent
•  Vrienden hebt
•  Je kan ontplooien
•  Naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving
•  Een zinvol leven kan leiden