Cliënten Stichting Het Raamwerk in de problemen door huurverhoging

A A A

Stek verhuurt een aantal woningen aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Stichting Het Raamwerk bemiddelt daarbij. 'Dat loopt al jaren goed',vertelt André Blok, medewerker van Het Raamwerk.'Maar onlangs werden wij onaangenaam verrast toen bleek dat Stek de huurprijs van een leegkomende woning behoorlijk had verhoogd'.Het Raamwerk vroeg Stek om opheldering.

Voor een woning in appartementen-complex Olympus in Hillegom droeg bemiddelaar Harmieke Visscher van het Raamwerk een huurder voor. 'Omdat wij niets van een huurverhoging wisten, gingen wij uit van de bestaande huurprijs. Pas bij het ondertekenen van het huurcontract bleek dat de huur voor de woning ineens veel hoger lag. Onze cliënt schrok daar zo van, dat hij zich uiteindelijk helemaal heeft terug getrokken. Als wij op de hoogte waren gebracht, hadden we deze meneer niet voorgedragen voor de woning.'

HUURTOESLAGGRENS

'Eerlijk gezegd gingen wij ervan uit dat het een fout was',vervolgt Harmieke.'Maar bestuurder Hans Al legde ons uit dat het allemaal te maken heeft met de verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen. En dat Stek zonder uitzondering bij een leegkomende woning de huur verhoogt. Dus ook voor de woningen waarvoor wij iemand aandragen. Wij hebben met Stek afspraken over de verhuur en bemiddeling van de woningen in Olympus in Hillegom. Die werden nu eenzijdig door Stek aangepast. Hans Al gaf aan dat de communicatie daarover niet goed is verlopen. Daar hebben we ook excuses voor gekregen. Daarmee was het probleem niet opgelost. André: 'Want hoe zit het met andere woningen die beschikbaar komen?

Het eerste huurvoorstel voor de vrijgekomen woning in Olympus lag boven de 680 euro. Zouden alle woningen zo duur worden? Met deze huurprijs hebben huurders geen recht op huurtoeslag. Veel van onze cliënten hebben echter een Wajong- of andere uitkering van rond de 900 euro. Die kunnen dat gewoonweg niet betalen.'

BESTAANSRECHT

Stichting Het Raamwerk voorzag verregaande problemen. 'Nieuwe woningen raken wij tegen die hoge huur niet kwijt aan onze cliënten. Dat zou dus betekenen dat steeds meer van die woningen aan andere huurders worden aangeboden. Op diverse plaatsen, zoals in Olympus heeft Het Raamwerk een steunpunt voor onze cliënten die in het complex wonen. Hoe minder cliënten in een complex, des te lastiger het wordt zo'n steunpunt rendabel te houden. Die zullen dan op den duur verdwijnen. Ons bestaansrecht wordt eigenlijk ondermijnd en de cliënten hebben geen uitzicht meer op een betaalbare woning. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.'

TUSSENSTAP

Op dit moment bekijkt Stek bij een verhuizing per woning wat de huurprijs wordt. 'Die is nog altijd flink hoger dan dat we gewend zijn', vertelt Harmieke.

'Daar ontkomen we niet aan. Iedere nieuwe huurder merkt dat, dus wij ook. Gelukkig zit de huur nu wel ruim onder de eerst voorgestelde prijs.' Het gaat om een tijdelijke oplossing. Harmieke geeft aan dat Het Raamwerk hoopt op vaste huurprijzen in de toekomst. 'Het is van belang dat deze huurprijzen onder de huurtoeslaggrens liggen. Daarvoor moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt met Stek. Voor nu zijn we blij dat Stek deze tussenstap heeft gemaakt, zodat wij onze klanten kunnen blijven voordragen voor vrij-gekomen woningen bestemd voor deze speciale doelgroep.'

HUURVERHOGING GELDT VOOR IEDERE HUURDER

Hoofd Wonen, Anneke Allewijn vertelt dat Stek bij het leegkomen van een woning de huur verhoogt naar 90 procent van de maximale huurprijs, waar dat voorheen 70 procent was. 'Dit geldt ook voor de bijzondere doelgroepen. Dat dit een effect heeft voor sommige huurders, is logisch. Stek wil ook in de toekomst blijven verhuren aan bijzondere doelgroepen. We hebben altijd goed samengewerkt met partijen als Het Raamwerk en zetten dat graag voort. We gaan zo snel mogelijk overleggen over nieuwe afspraken, zodat de nieuwe huurprijzen duidelijk zijn en Het Raamwerk weer goed kan bemiddelen om haar cliënten voor een woning van Stek te kunnen aandragen.