ID College en Raamwerk samen op de bres voor meer opleidings mogelijkheden

A A A

ID College en Raamwerk samen op de bres voor meer opleidingsmogelijkheden

PERSBERICHT


Gouda, 27 maart 2015

ID College en Raamwerk samen op de bres voor meer opleidingsmogelijkheden

Woensdag 25 maart is de samenwerkingsovereenkomst tussen Raamwerk (Sassenheim) en ID College getekend. Aanleiding was de wens van beide organisaties om naast de huidige opleidingsmogelijkheden een leer-werkarrangement te realiseren bij Raamwerk aan de Oude Post en Johan Dixstraat in Sassenheim. Raamwerk is een maatschappelijke organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en (para-)medische zorg aan ruim 700 cliënten in de Duin- en Bollenstreek.

Vanuit het besef dat het opleiden van toekomstige medewerkers voor de sector een absolute voorwaarde is voor een goede zorg en dienstverlening aan cliënten, kiest Raamwerk voor een actieve rol als leerbedrijf. Naast de huidige leer- en stageplekken wil Raamwerk een leerarrangement starten in de RVE-regio.

Authentieke werkomgeving
Een authentieke werkomgeving binnen één cluster en verschillende locaties, waarin een groep studenten alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uitvoert, met als doel het beroep te leren. De studenten leren in de werkomgeving en krijgen ook een aantal uur onderwijs in de werkomgeving. De ondertekening was ook het moment waarop studenten van ID College die nu stage lopen op Raamwerk Sassenheim, een rondleiding gaven aan andere studenten van de opleidingen Zorg en Welzijn. De nieuwe studenten konden zo kennis konden maken met de verschillende locaties en de diversiteit aan stagemogelijkheden. Uiteraard waren daar ook bewoners bij die vol trots over hun locatie spraken.

Kookhulp
Cathy van Angeren, 27 jaar en bewoner locatie Oude Post, is erg blij met de studenten van ID College. “Ik ben vijf jaar geleden hier komen wonen met een ontwikkelingsachterstand op sociaal en emotioneel gebied. Ik word hier fantastisch begeleid en houd me nu aan alle afspraken. Vroeg was ik erg laks. Gisteren hebben studenten ID College mij geholpen met koken. Daarbij kan ik heel goed met ze praten tijdens de contactmomenten. Dat helpt mij enorm.”

Nathalie van Egmond, tweedejaars student helpende zorg en welzijn van ID College Katwijk, vindt haar stage heel leuk, zowel door de cliënten als door haar collega’s. Ze heeft nog wel een tip. “Zorg wel dat je op tijd aan je opdrachten begint, want anders kom je in de problemen. De weken vliegen voorbij. Je bouwt hier een goede band op met de cliënten en ze herkennen mij allemaal. ”