De nationale voorleesdagen bij Raamwerk

A A A

In het kader van de nationale voorleesdagen organiseert Raamwerk een Voorlees-plus ontbijt in Noordwijkerhout!

Het Voorlees-plus ontbijt zal plaatsvinden in kinderdienstencentrum de Honingraat, onze zorglocatie voor kinderen in Noordwijkerhout. Het ontbijt zal verzorgd worden door Carla Wikkerman en Nelleke Boer. 

Bij Voorlezen Plus gaat het om meer dan gewoon voorlezen. We lezen een persoonlijk verhaal voor dat speciaal op maat gemaakt is voor het kind. Daaraan zijn zintuiglijke prikkels toegevoegd, zodat het kind ook kan voelen en ruiken aan materialen die passen bij het verhaal. Dit verhaal komt tot stand door samenwerking tussen begeleiders en ouders.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30:

Ontvangst Voorlezers op De Honingraat (Dit jaar zullen vooral vaders gevraagd worden om voor te lezen)

10.00

Voorlezen in de groepen. Eerst het verhaal van de Nationale Voorleesdagen
(We hebben er een geitje bij van Marjet Huiberts) en daarna zullen begeleiders een Voorlezen-plusboek voorlezen.

10.30

Terug naar de hal voor de korte presentatie van het boek

 Aanmelden kan via  a.kromhout@hetraamwerk.nl. Voor het aanwezig zijn bij het voorlezen om 10.00 uur zijn slechts enkele plaatsen beschikbaar, om zodoende de kinderen niet te belasten.