Nieuws

A A A

Hier vindt u de allerlaatste nieuwsberichten van Raamwerk.

Van maandag 13 t/m vrijdag 17 maart 2017 vindt de Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Ook Raamwerk opent tijdens deze week haar deuren voor het publiek. Lees hier welke locaties van Raamwerk er mee doen, wanneer deze open zijn en wat er te zien of doen is!

Kinderdienstencentrum De Honingraat   
Woensdag 15maart 13.30 tot 15.00 uur 

Adres KDC de Honingraat: 
Langevelderweg41 
2211 AD Noordwijkerhout 
 
Bezoekers kunnen een rondleidingkrijgen op een aantal groepen. Daarbij wordt uitleg gegeven over wat Kinderdienstencentrum (KDC) De Honingraat allemaal doet.  
KDC De Honingraat is een dienstencentrum voor kinderen met verstandelijke of meervoudige beperkingen, in Noordwijkerhout. De Honingraat biedt deze kinderen in vijf groepen allerlei activiteiten aan, die aansluiten bij hun mogelijkheden. Alle activiteiten zijn er op gericht om de kinderen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. De leeftijd van de kinderen ligt tussen ongeveer 1 t/m 18jaar.   

Dagbesteding Regio 
Maandag 13maart  t/m vrijdag 17maart van 10.00 tot 16.00 uur 

Dagbesteding Regio biedt geen speciaal programma tijdens de Week van Zorgen Welzijn, maar bezoekers zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen op de volgende dagbestedingslocaties: 

Locatie Tolhuisstraat, Tolhuisstraat 10 , 2171WZ Sassenheim 
Een locatie met ongeveer 50 deelnemers, voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking. Zij nemen deel aan verschillende activiteiten zoals inpak- en uitpakwerk, boodschappen doen, de was doen. Daarnaast is er een groep met ouderen met een rustig dagprogramma.     

't Bollenpalet, Zuilhofstraat2,  2172SB Sassenheim  
Creatief atelier waar ongeveer 20  mensen met een verstandelijke beperking schilderen, textiel bewerken en keramiek vervaardigen. 

Binders, Kerstraat 68 , 2223 AJ Katwijk (Binnen)  
Een wijkservicecentrum waar mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking diensten verlenen in de wijk.Denkhierbij aan wandelen met cliënten van een verzorgingshuis, kranten ophalen, maar ook bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden in de wijk en nog veel meer. 

Centraal, Tulpenstraat 16-18, 2231GW Rijnsburg 
Ook een wijkservicecentrum, net als Binders, met gelijksoortige activiteiten en bezoekers. Tevens is hier een atelier gevestigd waar geschilderd en keramiek vervaardigd wordt. 

Dagbesteding ZeehosKatwijk 
Dinsdag14maart van 13.30 tot 16.00 uur 

Dagbesteding aan voornamelijk mensen met een lichamelijke beperking. Er isgeen speciaal programma tijdens de Week vanZorgen Welzijn, maar bezoekers zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen op de volgende dagbestedingslocaties: 

Buurtkamer Zeehos, Zeehosplein1, 2225 MJ Katwijk 
Buurtkamer Zeehosbevindt zich in het Labyrinthenis een ontmoetingsplaats voor cliënten van Raamwerk en buurtbewoners. Vanuit de Buurtkamer worden iedere dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur verschillende activiteiten uitgevoerd. De cliënten en buurtbewoners bepalen zelf de invulling van deze activiteiten. 

Het Labyrinth, Zeehosplein1, 2225 MJ Katwijk 
Het Labyrint biedt in vijf lokalen thema- en ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan, zowel individueelals ingroepsverband. Erwordt een scala aanactiviteiten op maat aangeboden, zoals: creatief bezig zijn, computeren, muziek, koken, sport en spel.   

De Zeespons, Zeehosplein25, 2225 MJ Katwijk 
De Zeesponsbiedt in drie lokalen activiteiten aan met een arbeidsmatig karakter. Zoals bijvoorbeeld het inpakken van sponsen die bij Raamwerk worden aangeleverd door een sponsenfabrikanten andere kleine inpakklussen.