Stichting Vrienden van Raamwerk schenkt een duofiets!

A A A

Raamwerk heeft dankzij de stichting Vrienden van Raamwerk een duofiets gekregen voor de afdeling Hillegom. Op 5 april is deze fiets feestelijk in ontvangst genomen. Nu kan er samen gefietst worden: gezond bewegen is goed voor iedereen!

Een duofiets is belangrijk voor de lichamelijk en/of verstandelijk beperkte cliënten van Raamwerk. Vaak kunnen deze zich niet zelfstandig in het verkeer begeven, terwijl fietsen juist belangrijk en leuk is! Met een duofiets kan de cliënt met hulp van een begeleider of vrijwilliger toch fietsen.

De Stichting Vrienden van Raamwerk beheert en zamelt geld in voor projecten van Raamwerk die niet vanuit het WMO-budget gefinancierd kunnen worden. Het zijn juist die extra zaken die ervoor zorgen dat het leven van cliënten zo gewoon en leefbaar mogelijk kan zijn.

Sinds oktober 2015 werkt Raamwerk samen met Zorgbalans in de Bollenstroom te Hillegom. Zorgbalans biedt overdag opvang voor ouderen met dementie, terwijl 's avonds en in het weekend Raamwerk gebruik maakt van de ruimtes zodat cliënten kunnen komen eten, een bakje kunnen doen en vooral elkaar kunnen ontmoeten. Een aantal cliënten doet overdag vrijwilligerswerk bij de dagopvang. Zij helpen bijvoorbeeld met koffie en thee schenken en lezen voor aan de ouderen.