Kwaliteitsrapport Raamwerk

A A A

Het Kwaliteitsrapport 2017 van Raamwerk volgt twee invalshoeken. De lezer wordt enerzijds beknopt geïnformeerd over de stand van zaken van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening binnen Raamwerk. Anderzijds benadrukt het rapport hoe Raamwerk meer, en andersoortige, kwaliteit van zorg en dienstverlening gaat creëren.

Op 4 juni jl. vond er een gesprek plaats tussen Hans de Cocq van Delwijnen (Algemeen directeur/bestuurder Raamwerk), Albert Klein (directeur Bedrijfsvoering Raamwerk), Trudy Janson (Hoofd Bureau Management Ondersteuning Raamwerk) en Zorg en Zekerheid over het Kwaliteitsrapport.

Zorg en Zekerheid koopt zorg bij Raamwerk in en wil graag een indruk hebben van hoe deze verloopt. Het gesprek is positief verlopen. 

Het Kwaliteitsrapport vindt u hier.