College Hillegom bedankt zorgmedewerkers

A A A

Op dinsdag 12 mei jl. bezocht wethouder mevr. Hoekstra Raamwerk in Hillegom om de medewerkers in de zorg te bedanken.

Het college van Hillegom spreekt haar waardering uit voor het werk dat de medewerkers de afgelopen weken verzet hebben. Maar ook voor de manier waarop zij om gaan met het stille verdriet, de eenzaamheid en de zorgen, waarmee zij geconfronteerd worden. Het college ziet dat en wil alle medewerkers in de zorg laten weten dat zij geweldig werk doen.

Mevr. Hoekstra bracht een kort bezoek aan Raamwerk waar ze bloemen overhandigde aan Gerard, Cluster Persoonlijk Begeleider in de regio.