Organogram

A A A

Hoe de organisatie is opgebouwd, kunt u zien in het organogram.

U kunt deze ook hier downloaden als PDF bestand.

In het organogram zijn de hiërarchische verhoudingen weergegeven.

Locaties

De directeur Zorg & Dienstverlening is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de zorg- en dienstverlening aan cliënten op de locaties Zeehos, Hafakker en de Regio. Deze directeur geeft leiding aan de leidinggevenden (hoofden) van de clusters Wonen en Dagbesteding, aan de medewerkers van de staf en ondersteunende disciplines, zoals de behandeldienst, bemiddeling, de geestelijke verzorging en aan de medewerkers van de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers. De leidinggevenden van de clusters sturen verschillende teams van begeleiders aan. Raamwerk huurt een aantal behandel-diensten extern in o.a. de tandarts en de diëtist.

De organisatie kent naast de locatie-structuur een aantal dwarsverbanden (vakgroepen) bedoeld voor organisatiebrede taken en inhoudelijke advisering, (beleids)ontwikkeling, kwaliteits-bevordering en innovatie. Er zijn vakgroepen voor de volgende disciplines: gedragskundigen, Dagbesteding, (para)medici.

Ondersteunende diensten

- De algemeen directeur / Bestuurder geeft leiding aan de afdeling Beleid en Kwaliteit, de afdeling ICT, Personeel & Opleidingen (Planbureau, Servicecentrum, Opleidingen, adviseurs en vertrouwenspersoon), de communicatiemedewerkers en de Bijzondere interne controler. Er is een hoofd ICT, hoofd P&O en een bestuurssecretaris Beleid en Kwaliteit. 

- De directeur Financiën & Vastgoed geeft leiding aan de afdelingen onder Financiën zijnde Planning & Controle, EAD (= boekhouding), Zorgadministratie, Salarisadministratie, en de afdeling Vastgoed. De afdeling Vastgoed bestaat uit een Hoofd Vastgoed (beheer) en drie medewerkers. Daarnaast geeft de directeur Financiën & Vastgoed leiding aan de extern ingehuurde inkoper van Intrakoop. Tevens is de directeur Financiën & Vastgoed verantwoordelijk voor de facilitaire zaken binnen de locaties en geeft leiding aan de teamleiders facilitaire zaken. Deze teamleiders sturen verschillende facilitaire medewerkers aan, te weten de schoonmaak-medewerkers, technische medewerkers, receptiemedewerkers, restaurantmedewerkers. 

- De bestuurssecretaris Beleid en Kwaliteit stuurt de kwaliteitsfunctionaris, de coaches van lokale raden en de secretariële ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad (CCR) aan.

Directieleden


Hans de Cocq van Delwijnen
Algemeen directeur / Bestuurder
h.de.cocqvandelwijnen@hetraamwerk.nl                 

  
    

              Leonie van Son 
Directeur Zorg & Dienstverlening
l.van.son@hetraamwerk.nl  
Arjan Kolkman
Directeur Financiën & Vastgoed
a.kolkman@hetraamwerk.nlTrudy Janson
Bestuurssecretaris
t.janson@hetraamwerk.nl