Organogram

A A A

Hoe de organisatie is opgebouwd, kunt u zien in het organogram.

U kunt deze ook hier downloaden als PDF bestand.

In het organogram zijn de hiërarchische verhoudingen weergegeven.

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s)

De directeur Zorg & Dienstverlening is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de zorg- en dienstverlening aan cliënten in de 3 RVE’s. Deze directeur geeft leiding aan de leidinggevenden (hoofden) van de clusters Wonen en Dagbesteding, aan de medewerkers van de staf en ondersteunende disciplines, aan de medewerkers van de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers en aan de medewerkers van Bemiddeling. De leidinggevenden van de clusters sturen verschillende teams van begeleiders aan.

De directeur Zorg & Dienstverlening is tevens verantwoordelijk voor de facilitaire zaken binnen de RVE’s en geeft leiding aan de teamleiders facilitaire zaken. Deze teamleiders sturen verschillende facilitaire medewerkers aan, te weten de schoonmaak-medewerkers, technische medewerkers, receptiemedewerkers, restaurantmedewerkers (alleen bij RVE Het Zeehos).

Welke vormen van (para) medische behandeling, ondersteuning, en dienstverlening geboden worden, is per RVE aangegeven in het organogram. Raamwerk huurt een aantal behandel-diensten extern in o.a. de tandarts en de diëtist.

De organisatie kent naast de RVE-structuur een aantal dwarsverbanden (vakgroepen) bedoeld voor organisatiebrede taken en inhoudelijke advisering, (beleids)ontwikkeling, kwaliteits-bevordering en innovatie. Er zijn vakgroepen voor de volgende disciplines: gedragskundigen, Dagbesteding, (para)medici.

Ondersteunende diensten

- De algemeen directeur/Bestuurder geeft leiding aan de afdeling Bureau management Ondersteuning (BMO), afdeling ICT, afdeling Bouw, de communicatiemedewerker, de Bijzondere interne controler. Er is een hoofd ICT en een hoofd BMO.

- De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdeling Medewerkers & Opleiding( Planbureau, Servicecentrum, Opleidingen, adviseurs en vertrouwenspersoon), de afdelingen onder Financiën (Planning & Controle, Boekhouding, Cliëntenadministratie, Salarisadministratie, Inkoop en Fondsenwerving) en het Vastgoedbeheer. Er is een hoofd M&O, een hoofd Inkoop, een hoofd Vastgoedbeheer en een hoofd Economische Administratieve Dienst (EAD). Deze EAD bestaat uit de afdelingen Boekhouding, Cliëntenadministratie en Salarisadministratie. De directeur Bedrijfsvoering is tevens de controller van Raamwerk.

- Hoofd BMO stuurt de kwaliteitsfunctionaris, de coaches van lokale raden en de secretariële ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad (CCR) aan.

- Bemiddeling is gepositioneerd onder de directeur Zorg & Dienstverlening en verricht haar taken in de aanmelding en plaatsing van nieuwe cliënten voor alle RVE’s.

Directieleden

  • Drs. J.C. de Cocq van Delwijnen

Algemeen directeur/Bestuurder 

06 - 12 20 17 10

h.de.cocqvandelwijnen@hetraamwerk.nl 

              

  • L. van Son

Directeur Zorg & Dienstverlening

06 - 30 18 68 24 

l.vanson@hetraamwerk.nl

              

 

  • A. Kolkman

Directeur Financiën & Vastgoed

a.kolkman@hetraamwerk.nl