Organogram

A A A

Hoe de organisatie is opgebouwd, kunt u zien in het organogram.

U kunt deze ook hier downloaden als PDF bestand.

In het organogram zijn de hiërarchische verhoudingen weergegeven.

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s)

De directeur Zorg & Dienstverlening is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de zorg- en dienstverlening aan cliënten in de 2 RVE’s. Deze directeur geeft leiding aan de leidinggevenden (hoofden) van de clusters Wonen en Dagbesteding, aan de medewerkers van de staf en ondersteunende disciplines, aan de medewerkers van de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers en aan de medewerkers van Bemiddeling. De leidinggevenden van de clusters sturen verschillende teams van begeleiders aan.

De directeur Zorg & Dienstverlening is tevens verantwoordelijk voor de facilitaire zaken binnen de RVE’s en geeft leiding aan de teamleiders facilitaire zaken. Deze teamleiders sturen verschillende facilitaire medewerkers aan, te weten de schoonmaak-medewerkers, technische medewerkers, receptiemedewerkers, restaurantmedewerkers. 

Welke vormen van (para) medische behandeling, ondersteuning, en dienstverlening geboden worden, is per RVE aangegeven in het organogram. Raamwerk huurt een aantal behandel-diensten extern in o.a. de tandarts en de diëtist.

De organisatie kent naast de RVE-structuur een aantal dwarsverbanden (vakgroepen) bedoeld voor organisatiebrede taken en inhoudelijke advisering, (beleids)ontwikkeling, kwaliteits-bevordering en innovatie. Er zijn vakgroepen voor de volgende disciplines: gedragskundigen, Dagbesteding, (para)medici.

Ondersteunende diensten

- De algemeen directeur / Bestuurder geeft leiding aan de afdeling Beleid en Kwaliteit, de afdeling ICT, afdeling Bouw, afdeling Medewerkers & Opleidingen (Planbureau, Servicecentrum, Opleidingen, adviseurs en vertrouwenspersoon), de communicatiemedewerkers en de Bijzondere interne controler. Er is een hoofd ICT, hoofd M&O en een bestuurssecretaris Beleid en Kwaliteit. 

- De directeur Financiën & Vastgoed geeft leiding aan de afdelingen onder Financiën zijnde Planning & Controle, EAD (= boekhouding), Zorgadministratie, Salarisadministratie, Inkoop en Fondsenwerving) en de afdeling Vastgoed. De afdeling Vastgoed bestaat uit een Hoofd Vastgoed (beheer) en twee medewerkers. Daarnaast geeft de directeur Financiën & Vastgoed leiding aan de extern ingehuurde inkoper van Intrakoop. 

- De bestuurssecretaris Beleid en Kwaliteit stuurt de kwaliteitsfunctionaris, de coaches van lokale raden en de secretariële ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad (CCR) aan.

Directieleden


Drs. J.C. de Cocq van Delwijnen
Algemeen directeur / Bestuurder
h.de.cocqvandelwijnen@hetraamwerk.nl                 

  
    

              L. van Son 
Directeur Zorg & Dienstverlening
l.van.son@hetraamwerk.nl  
A. Kolkman
Directeur Financiën & Vastgoed
a.kolkman@hetraamwerk.nlT. Janson
Bestuurssecretaris
t.janson@hetraamwerk.nl