Jaarrekening

A A A

Elk jaar brengt Raamwerk een jaarrekening uit. Dit document geeft een beeld van de financiële resultaten over dat jaar.

Jaarrekening Raamwerk
U kunt de jaarrekening inzien op www.jaarverslagenzorg.nl of hier direct downloaden: Jaarverslaggeving 2020 Raamwerk

Jaarrekening Stichting Vrienden van Raamwerk
Jaarrekening 2020 Stichting Vrienden van Raamwerk
RSIN nummer 8190.00.929