Kwaliteitsrapport

A A A

Raamwerk presenteert u het Kwaliteitsrapport 2020. Hierin kunt u lezen hoe het kwaliteitsbeleid van Raamwerk in het verslagjaar in praktijk is gebracht. Een jaar dat vooral in het teken van de coronacrisis heeft gestaan.  Het rapport is besproken met een afvaardiging van de CCR, OR en Raad van Toezicht. Binnenkort wordt de inhoud van het rapport besproken in de voltallige Raad van Toezicht. Wij wensen u veel leesplezier.

Kwaliteitsrapport 2020

Van het Kwaliteitsrapport is een bekopte samenvatting (cliëntversie) gemaakt. 

Samenvatting Kwaliteitsrapport (cliëntversie) 2020