Kwaliteitsrapport

A A A

Het Kwaliteitsrapport 2018 van Raamwerk volgt twee invalshoeken. De lezer wordt enerzijds beknopt geïnformeerd over de stand van zaken van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening binnen Raamwerk. Anderzijds benadrukt het rapport hoe Raamwerk meer, en andersoortige, kwaliteit van zorg en dienstverlening gaat creëren. 

Kwaliteitsrapport 2018

Samenvatting Kwaliteitsrapport (cliëntversie) 2018