Katwijk

A A A

Strandschelp 19

Beademing, complexe intensieve verzorging, intensieve verpleging en begeleiding

Strandschelp 19 is een woonvorm voor volwassenen met chronische beademingsondersteuning waar de zorg gericht is op het beantwoorden van acute hulpvragen en op het omgaan met het veranderende perspectief. Daarnaast is het het een woonvorm voor volwassenen met een meervoudige beperking en er is een logeerplek aanwezig.

Dit gebouw heeft 8 éénkamerappartementen en een gezamelijke huiskamer met terras. Elk appartement bestaat uit een zit-/slaapkamer en een badkamer. 
In alle appartementen zijn voorzieningen aangebracht (domotica), waardoor vanuit de rolstoel o.a. deuren, licht en gordijnen te bedienen zijn. Het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk.

De ondersteuning richt zich op

- het bieden van rust, stabilisatie en veiligheid.

- het vroegtijdig herkennen van gezondheidsrisico's.

- zorg voor het lichamelijk welbevinden en overname, ondersteuning en stimulering bij ADL en HDL vaardigheden.

- het stimuleren en onderhouden van een sociaal netwerk.

- het leren omgaan met de beperking.

- het opnieuw leren invulling geven aan het veranderde leven.

- het bieden van een evenwichtige levensinvulling om de symptoom vermoeidheid onder controle te krijgen.

Voor wie is deze woning

De appartementen zijn geschikt voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die chronische beademingsondersteuning nodig hebben.

Daarnaast wonen er volwassenen met een meervoudige beperking.

De logeerplek is voor volwassenen met een uiteenlopende zorg en begeleidingsvraag.

Dagbesteding

Op het terrein worden vele vormen van dagbesteding geboden.

Katwijk Zeehoswijk Strandschelp 19, Zeehosplein 19, Katwijk Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Winkels, strand en Boulevard WLZ Indicatie Verblijf en Behandeling ZZP vanaf LG 4 t/m 7. nee