Noordwijkerhout

A A A

Noordwijkerhout

Duinrand 19 G t/m L eerste etage

Complex gedrag en Structuur

Duinrand 19 eerste etage is een woning op De Hafakker en maakt deel uit van het cluster Intensieve Begeleiding. De begeleiding is gericht op het bieden van ondersteuning aan cliënten met een licht of matig verstandelijke beperking en complex moeilijk verstaanbaar gedrag. Het bieden van een duidelijke structuur is een van de kenmerken van deze woning.

Klik hier voor een foto impressie van deze woning. 

  • De woning biedt plaats aan zes cliënten.
  • De woning heeft zes zit/ slaapkamers met eigen sanitair en er is een gemeenschappelijke huiskamer en keuken.
  • De werkwijze is erop gericht om in kleine, overzichtelijke stapjes de mogelijkheden en zelfstandigheid van een cliënt te vergroten en een nieuw perspectief te bieden. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar het perspectief van de cliënt, waarbij onderzocht wordt of verhuizen naar een zelfstandige woonvorm wellicht tot de mogelijkheden behoort. 
  • De begeleidingsdoelen zijn per client verschillend. De ondersteuning is zoveel mogelijk individueel gericht en sluit aan bij de mogelijkheden en draagkracht van de cliënt. Soms is het noodzakelijk om de vrijheid van een cliënt tijdelijk te beperken. Incidenteel kan sprake zijn van het gebruik van Middelen en Maatregelen.
  • De begeleiding richt zich op het bieden van een overzichtelijke, rustige, veilige en gestructureerde omgeving waarbij het dagelijkse programma de basis vormt. Er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning, zoals foto’s en picto's. Veiligheid staat centraal binnen de woning. Er is bijna de hele dag begeleiding aanwezig. De begeleiding draagt samen met de clienten zorg voor een goede uitvoering van de leefregels en afspraken. 
  • Er zijn algemene huisregels van Raamwerk en tevens aanvullende huisregels voor Duinrand 19 G t/m L.
  • Er is sprake van nachtbewaking (uitluistering) en overdag heeft men de beschikking over een back-up systeem.
  • Op de Hafakker zijn diverse vormen van dagbesteding beschikbaar.
  • Opmerking: De dynamiek binnen de woning kan groot zijn, doordat clienten doorstromen naar andere voorzieningen en er weer nieuwe clienten komen wonen.

 

 

Noordwijkerhout De Hafakker Duinrand 19 G t/m L eerste etage, Noordwijkerhout De begeleiding is aanwezig van 07.30 -23.00 uur. Na 23.00 uur is er verbinding met de nachtdienst. Winkels en duinen. WLZ ZZP VG 06 en ZZP VG 07 nee