Noordwijkerhout

A A A

Noordwijkerhout

Duinrand 19 M t/m R tweede etage 

Complex gedrag, Training en Ontwikkeling

Duinrand 19 tweede etage is een groepswoning op De Hafakker en maakt deel uit van het cluster Intensieve Begeleiding.
De begeleiding is gericht op het bieden van ondersteuning aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Kenmerkend voor de woning: het bieden van veiligheid, structuur, gezelligheid, training en ontwikkeling en het leren van eigen verantwoordelijkheid.

Klik hier voor een foto impressie van deze woning. 

 • De woning biedt plaats aan zes cliënten.                                 
 • De woning heeft zes zit/slaapkamers met eigen sanitair en er is een gemeenschappelijke huiskamer en keuken.
 • De werkwijze is erop gericht om in kleine, overzichtelijke stapjes de mogelijkheden en zelfstandigheid van een cliënt te vergroten en een nieuw perspectief te bieden.
 • Training en ontwikkeling staan centraal in de begeleidingsstijl.
 • Er wordt nadrukkelijk gezocht naar het perspectief van de cliënt, waarbij het verhuizen naar een meer zelfstandige woonvorm een belangrijk streven kan zijn. 
 • De begeleidingsdoelen zijn per client verschillend. De ondersteuning is zoveel mogelijk individueel gericht en sluit aan bij de mogelijkheden en draagkracht van de cliënt. Zeer incidenteel kan het hierbij noodzakelijk zijn de vrijheid van een cliënt tijdelijk te beperken. Sporadisch wordt gebruik gemaakt van Middelen en Maatregelen.
 • De begeleiding richt zich op het bieden van een overzichtelijke, uitnodigende, veilige en huiselijke omgeving, waarbij het dagelijkse programma de basis vormt. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning zoals picto-agenda’s en pictoborden. Training en ontwikkeling staan centraal en het aanleren van vaardigheden en verantwoordelijkheden binnen de woning. 
 • Er is bijna de gehele dag begeleiding aanwezig. De begeleiding draagt samen met de clienten zorg voor een goede uitvoering van de leefregels en afspraken. 
 • Er zijn algemene huisregels van Raamwerk en tevens aanvullende huisregels voor Duinrand 19 M t/m R.
 • Er is sprake van nachtbewaking (uitluistering) en overdag heeft men de beschikking over een back-up systeem.
 • Op de Hafakker zijn diverse vormen van dagbesteding beschikbaar.

Opmerking:

 • De dynamiek binnen de voorziening kan groot zijn, doordat cliënten doorstromen naar andere voorzieningen en er weer nieuwe cliënten komen wonen.

 

Noordwijkerhout De Hafakker Duinrand 19 M t/m R tweede etage, Noordwijkerhout De begeleiding is aanwezig van 07.30 - 23.00 uur. Na 23.00 uur is er verbinding met de nachtdienst. Op loopafstand van winkels en duinen. WLZ ZZP VG 06 nee