Wonen op locatie Hafakker

A A A

Zoekt u (intensieve) zorg en begeleiding? Dan is wonen op de Hafakker wellicht een passende plek voor u.

Op De Hafakker in Noordwijkerhout wonen mensen met en zonder beperkingen naast elkaar. Dit noemen we omgekeerde integratie. Op dit moment wonen er zo'n 125 cliënten op De Hafakker. Het gaat hierbij om mensen:

  • met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking
  • met een ernstig meervoudige beperking (EMB)
  • die verstandelijk beperkt zijn en probleemgedrag vertonen
  • die ouder worden, een verstandelijke beperking én de ziekte van Alzheimer hebben

 

Woningen

U woont in een groepswoning of in een eigen één- of tweekamerappartement. Al deze woningen zijn voorzien van een zorgoproepsysteem. Hiermee is het onder meer mogelijk een spreek-luisterverbinding te maken. Zo kunt u op elk moment van de dag of de nacht contact met onze medewerkers leggen.  Daarnaast is er ook een zorgcentrale aanwezig, dit is een belangrijk onderdeel van de zorgsignalering.

Kijk voor een overzicht van onze woningen hier.

Zorg in clusters

Op de Hafakker maken we onderscheid in de zorgbehoefte van onze cliënten door in verschillende clusters zorg aan te bieden. In welke woning je kan wonen is afhankelijk van het cluster waar je deel van uitmaakt. 

Cluster intensieve begeleiding richt zich op (jong)volwassenen en een klein aantal ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking. De intensieve begeleiding richt zich veelal op psychiatrische problematiek, het bieden van duidelijkheid en structuur en het omgaan met agressie. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen en trainen van vaardigheden en het zoeken naar mogelijkheden voor cliënten om meer regie te krijgen. Belangrijk uitgangspunt bij het wonen in cluster intensieve begeleiding is dat begeleiding en zorg niet statisch zijn. Cliënten kunnen doorverhuizen naar een woonvorm waar passende begeleiding geboden wordt. Dit betekent dat er binnen de woningen een grote mobiliteit kan zijn. Wonen binnen cluster intensieve begeleiding kan op Duinrand 11 (begane grond en 1e verdieping), Duinrand 19 en bij de Veranda. 

Cluster intensieve zorg richt zich op de ondersteuning van oudere cliënten (50 plus) met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking die daarnaast fysieke en/of psychische problemen hebben, gerelateerd aan veroudering. Daarbij kunnen zich (complexe) gedragsproblemen voordoen. Bij cliënten jonger dan 50 jaar is er sprake van (veelal complexe) fysieke problematiek. Het cluster intensieve zorg biedt tevens passende zorg aan mensen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB). Deze mensen hebben naast een zeer ernstige verstandelijke beperking ook ernstige motorische beperkingen, belemmeringen in de communicatie en gezondheidsproblemen. Wonen binnen cluster intensieve zorg kan op Zeereep 6 t/m 13, Duinrand 11 (2e verdieping), 25 en 41, en Strandwal 51. 

Begeleiding op maat

Als u bij ons woont, heeft u een persoonlijk begeleider. Hij/zij maakt deel uit van het vaste team dat verbonden is aan de woning(en). Daarnaast werken we met een groot aantal specialisten, onder wie een arts, tandarts, gedragskundigen en paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Nachtzorg

De bewoners van de Hafakker hebben 24 uur per dag zorg tot hun beschikking. Om ’s nachts goed zorg te kunnen bieden heeft de Hafakker een eigen nachtteam. Je leest hier meer over de nachtzorg.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Bemiddeling, telefoon 0252 - 34 56 78 (algemeen telefoonnummer). U kunt ook een e-mail sturen naar bemiddeling@hetraamwerk.nl of het contactformulier invullen.

Geen locaties gevonden