Gedragskundigen

A A A

Het Raamwerk beschikt ook over een vakgroep met acht gedragskundigen en een psychologisch assistent.

Iedere gedragskundige heeft ten minste één van onderstaande aandachtsgebieden:

 • autisme
 • ouder worden en dementie
 • ernstige meervoudige beperkingen
 • diagnostiek
 • moeilijk verstaanbaar gedrag
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Werkzaamheden gedragskundige

Binnen onze organisatie hebben de gedragskundigen een adviserende rol. Zij ondersteunen onze medewerkers bij hun werkzaamheden voor de cliënten. Dit doen zij op de volgende gebieden:

Planning en uitvoering ondersteuningsplan

 • Ondersteuning en advisering van cluster persoonlijk begeleiders (CPB-ers) bij het schrijven van het ondersteuningsplan voor cliënten.
 • Advisering en ondersteuning bij de uitvoering van de in het ondersteuningsplan gemaakte afspraken.
 • Beeldvorming van de cliënt door middel van diagnostiek.
 • Het volgen van de ontwikkeling van de cliënt door middel van het periodiek invullen van schalen en afnemen van tests.
 • Deelnemen aan diverse besprekingen, zoals ondersteuningsplanbespreking en teamoverleg.

Vragen over begeleidingssituaties

Vragen kunnen betrekking hebben op:

 • (Plotseling) veranderend gedrag, omgaan met moeilijk gedrag, autisme, dementie, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, agressie, seksualiteit.
 • Inschatten van (sociaal-emotioneel) ontwikkelingsniveau.
 • Schoolkeuze, beroepskeuze, verandering van werk, verhuizing.
 • Mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Zorginhoudelijk beleid

Advisering over bijvoorbeeld:

 • De (ped)agogische aspecten van activiteitenprogramma’s.
 • Werkwijzen en bejegening.
 • Intake en aanmelding van nieuwe cliënten.
 • Nieuwe woonvormen (cliënten met dementie, autisme).

Middelen

We kunnen verschillende middelen inzetten, zoals:

 • Individuele gesprekscontacten met de cliënt.
 • Psychologisch onderzoek.
 • Multi Disciplinair Overleg.
 • Deskundigheidsbevordering: scholing, themabesprekingen.
 • Samenwerking met in- en externe disciplines (bijvoorbeeld psychiatrie, fysiotherapie, arts, logopedie, Centrum voor Consultatie en Expertise, Centrum Kristal).
 • Intensieve begeleidingstrajecten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: gedragskundigen@hetraamwerk.nl