Paramedische Dienst

A A A

De Paramedische Dienst op De Hafakker bestaat uit verschillende vakgebieden (disciplines).

Cliënten kunnen gebruik maken van (para-)medische diensten, zoals:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • diëtetiek 

Dit kan alleen op indicatie van de arts. De (para-)medicus kan een behandelplan opstellen. Maar hij of zij kan ook adviserend optreden naar de cliënten en/of betrokkenen. De vraag van de cliënt staat centraal.

Behandeling

Voorbeelden van behandeling zijn:

  • het behouden en/of verbeteren van lichamelijke vaardigheden (fysiotherapeut)
  • het maken van individuele aanpassingen (ergotherapeut)
  • het ondersteunen bij communicatiehulpmiddelen (logopedist)
  • het geven van voedingsadviezen (diëtiste)

Multidisciplinair 

Door multidisciplinaire samenwerking komen de specifieke deskundigheden van de (para-)medische diensten bij elkaar. Tegelijk is die multidisciplinaire samenwerking, naast de specifieke deskundigheid met betrekking tot mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de kracht van onze artsen en paramedici.