Specialismen

A A A

Het Raamwerk kent meerdere specialismen.

Dit zijn:

  • kennis van en ervaring met het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking;
  • kennis van en ervaring met cliënten met syndroom van Down en dementie;
  • specialistische ondersteuning als blijkt dat de hulpvraag complexer is. Bijvoorbeeld ondersteuning aan mensen met autisme en/of psychiatrische problematiek én een verstandelijke beperking;
  • palliatieve zorg;
  • begeleiding bij complex gedrag;
  • begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
  • werken met de methodiek ‘een gezin, een plan’. 

De begeleiders worden daarbij vooral ondersteund door:

  • de gedragskundige, die een belangrijke rol speelt in deze specialistische ondersteuning;
  • cluster persoonlijk begeleiders (CPB-ers), die heel goed de weg kennen in de complexe wereld van ondersteunende hulpinstanties. Zij onderhouden veel contacten met externe hulpverleners zoals financiële instanties, ISD, MEE, Kristal, en dergelijke.