Vrije tijd

A A A

Hoe iemand zijn of haar vrije tijd kan besteden, is heel persoonlijk en belangrijk.

Vrije tijdVrijwilligers

Enthousiaste vrijwilligers helpen u bij uw hobby, passie of activiteiten in uw vrije tijd. De medewerkers van de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers bemiddelen in vrijetijdsvragen. Zij koppelen vraag en aanbod. Uw vrijetijdsvraag en uw beschikbare vrije tijd bepaalt het aanbod.

Vrijetijdskaart

De afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers staat midden in een wijdvertakt netwerk van de hele organisatie. De medewerkers koppelen u aan een vrijwilliger of aan een bestaande activiteit. Dit is altijd maatwerk. We hebben voor alle cliënten de vrijetijdskaart ontwikkeld. Hierop vult u uw vrijetijdswens in. Hieraan verbinden wij een overzicht van contactpersonen. Met hen nemen we de vraag door en bespreken we welke mogelijkheden er zijn.

Aanbod

Daarna krijgt u een individueel aanbod voor een activiteit met een vrijwilliger. Of u krijgt een voorstel om deel te nemen aan speciale of reguliere activiteiten in De Regio of op De Hafakker. Daarnaast kunt u ook altijd deelnemen aan het reguliere aanbod buiten onze organisatie.