Algemeen

A A A

De Stichting Vrienden van Raamwerk beheert en zamelt geld in voor projecten van Raamwerk die we niet vanuit het WMO-budget kunnen financieren.

Het zijn juist die extra zaken die ervoor zorgen, dat het leven van onze cliënten zo gewoon en leefbaar mogelijk kan zijn. Helaas zijn de financiën daarvoor niet altijd toereikend. 

Onze visie

Wij beogen een zorgorganisatie te zijn, waar de cliënten zich gelukkig en veilig kunnen voelen in een prettige leefomgeving. En waar ze zo gewoon en zelfstandig mogelijk kunnen leven, net als iedereen. Mét of zonder speciale faciliteiten. Deze wens willen wij graag realiseren. Omdat de WLZ niet alles financiert, hebben wij hierbij de steun van anderen nodig. Van bedrijven, fondsen, maar ook van particulieren. Helpt u ons daarbij?

Projecten

Bijzondere projecten waar wij geen financiering voor ontvangen en waar uw steun goed van pas komt, zijn bijvoorbeeld:

  • een aangepast roeiapparaat waarmee rolstoelcliënten van Het Zeehos in Katwijk hun spieren kunnen trainen
  • een bus waarmee cliënten kunnen worden vervoerd.

Een volledig overzicht van alle projecten vindt u op deze site. Daar kunt u lezen waarvoor wij financiële steun goed kunnen gebruiken. We hopen van harte dat u een bijdrage wilt leveren. Want uw steun is voor de cliënten zeer waardevol en draagt bij aan hun dagelijks welzijn.

ANBI

De Stichting Vrienden van Het Raamwerk beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunt u giften boven een drempelbedrag van uw belastingaangifte aftrekken.

Jaardocument 2016

In het Jaardocument 2016 vindt u alles over onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Meer informatie of aanmelden

Neem dan contact op via vriendenvan@hetraamwerk.nl.