Bestuur Stichting Vrienden van Raamwerk

A A A

Stichting Vrienden van Raamwerk heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Stichting Vrienden van Raamwerk houdt toezicht op de juiste besteding van de binnengekomen donaties en sponsorgelden. Deze raad bestaat uit drie leden:

  • Drs. A. Mans, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Het Raamwerk
  • Drs. J. Paijmans
  • Dhr. L.H.C. Koelewijn

De bestuurder van Het Raamwerk, drs. J.C. (Hans) de Cocq van Delwijnen, is eveneens bestuurder van Stichting Vrienden van Het Raamwerk. Op deze manier is er een korte lijn tussen de projecten die we als Het Raamwerk graag willen uitvoeren en de sponsorgelden en donaties die dit mogelijk maken.