Word vriend

A A A

U kunt Het Raamwerk op verschillende manieren steunen.

Hieronder treft u de mogelijkheden aan waarmee u ons kunt helpen projecten voor cliënten te realiseren.

Donatie

U kunt Raamwerk financieel steunen door eenmalig of bij herhaling een bedrag over te maken op rekeningnummer NL77 RABO 0144 4118 81, Rabobank name van Stichting Vrienden van Het Raamwerk.
Vermeld daarbij eveneens de naam van het project dat u wilt steunen.

Word vriend van  Raamwerk

U kunt ook Vriend van Raamwerk worden. Door het Vriendschapsverdrag te ondertekenen verbinden Vrienden zich aan  Raamwerk. Per jaar betaalt u dan minimaal € 25,-.

Sponsormogelijkheden

Wilt u vanuit uw bedrijf een bepaald project van Raamwerk sponsoren, dan hebben wij meerdere mogelijkheden voor u. Als tegenprestatie kunnen wij zorgen voor naamsvermelding bij de presentatie van het project en/of op de website. Ook voor andere tegenprestaties staan wij open. U kunt kiezen uit de volgende sponsormogelijkheden:

a) Eenmalige sponsoring voor een bepaald bedrag ten behoeve van een bepaald project (zie overzicht op deze site).
b) U kunt ‘vriend’ van Het Raamwerk worden en ieder jaar een vast bedrag van minimaal € 25, - storten.
c) Sponsoraanbod op maat. Wij nemen dan graag contact met u op om dit te bespreken.

Nalatenschap

U kunt Stichting Vrienden van Het Raamwerk ook opnemen in uw testament. U kunt dan een legaat bestemmen voor de stichting.

ANBI

Stichting Vrienden van Het Raamwerk heeft de ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunt u giften boven een drempelbedrag van uw belastingaangifte aftrekken.

Meer informatie of aanmelden

Mocht u willen bijdragen aan het realiseren van een van onze wensen in natura, of heeft u andere ideeën voor sponsoring? Neemt u dan contact op met de afdeling communicatie en fondsenwerving via telefoon 06 - 12 88 32 93 of via vriendenvan@hetraamwerk.nl.