Werken en leren

A A A

Bij Raamwerk kun je werken en leren combineren.

De leerlingplekken voor de opleiding die komend schooljaar van start gaat (sept. '20) zijn vervuld. 
Eind augustus komt de vacature voor de opleiding die februari 2021 van start gaat online. 

De functie

Als leerling medewerker verricht je alle dagelijks voorkomende werkzaamheden. Je begeleidt de cliënten bij diverse activiteiten zoals aangegeven in het individuele ondersteunings-plan van de cliënt.

Als leerling-medewerker ga je één dag in de week naar school en werk je op een van onze woonlocaties of dagcentra. Op onze woonlocaties werk je in onregelmatige dienst, weekend-, avond-, en soms slaapdiensten.

Elk schooljaar heb je een andere werkplek en maak je kennis met de verschillende doelgroepen en onderdelen van onze organisatie. Een collega begeleidt jou op je werkplek tijdens jouw opleiding en hij/zij is tegelijk je werkbegeleider. Samen krijgen jullie ondersteuning van een opleider.

Profiel

Je bent minimaal 18 jaar en hebt een afgeronde opleiding VMBO Kadergericht of diploma MBO 2 (voor aanmelding niveau 3) of VMBO theoretische leerweg of diploma niveau 3 (voor aanmelding niveau 4).

Je neemt initiatief; in je eigen leerproces, in communicatie met anderen en in het uitvoeren van je taken en of opdrachten.

Je hebt een sterk reflectief vermogen, welke hard nodig is voor het positief afronden van de competentiegerichte opleiding.

Je hebt voldoende in je mars om na een korte inwerkperiode zelfstandig te kunnen gaan werken op een van onze locaties. Je onderschrijft de visie van Raamwerk.

MBO opleiding

Als leerling-medewerker is het mogelijk opgeleid te worden tot:

* Verzorgende IG – Maatschappelijke zorg (VIG-MZ), niveau 3 of

* Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ), niveau 4

Raamwerk werkt nauw samen met het ROC Mondriaan in Leiden. Alle leerling-medewerkers die bij ons in dienst komen voor bovenstaande opleidingen melden wij aan bij het ROC Mondriaan

http://www.rocmondriaan.nl/school-voor-zorg-en-welzijn-leiden

Ook is het mogelijk als leerling-medewerker opgeleid te worden tot:

* Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (PBSD), niveau 4

In deze werkt Raamwerk nauw samen met MBO Rijnland te Leiden. Leerling-medewerkers die bij ons in dienst komen voor de opleiding PBSD melden wij aan bij MBO Rijnland.

https://mborijnland.nl/over-mborijnland/

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris van leerling-medewerker is ingedeeld conform de CAO-gehandicaptenzorg. Voor leerling medewerkers boven de 21 jaar is het FWG 25. Daarnaast wordt het schoolgeld en de lesmaterialen en een gedeelte schooluren (buitenschools leren) betaald.

Solliciteren?

De vacature voor de opleiding die februari 2021 van start gaat, komt eind augustus online. We nodigen je van harte uit om, indien je voldoet aan de juiste vooropleiding, dan te solliciteren. Hou de vacaturepagina dus in de gaten!

Erkenning

Voor alle genoemde opleidingsvarianten op MBO-niveau, hebben wij een erkenning als leerbedrijf. Die erkenningen zijn afgegeven door SBB, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.

Vragen?

Neem contact op met Elize Hoek van dienst Opleidingen van Raamwerk via telefoon 0252 - 34 32 96 of e-mail: opleidingen@hetraamwerk.nl. Of bekijk hier de flyer.