Jeugdwet

A A A

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die eerder onder het rijk, de provincie, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

  • Provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), waaronder jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • Jeugd GGZ (Zorgverzekering en AWBZ);
  • Zorg voor kinderen en jongeren met een beperking (AWBZ).

De overdracht van deze taken van de diverse overheden naar de gemeenten noemen we ‘transitie jeugdzorg’.

De gemeenten waren al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid. Vanaf 2015 is daar dus bijgekomen: alle geïndiceerde jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, hulp aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een lichamelijk of zintuiglijke beperking.

Eigen mogelijkheden

De gemeente heeft de regie over de jeugdzorg en er is één budget. Het motto is: één gezin, één plan, één regisseur. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van een gezin en van kinderen en jongeren. Met zo weinig mogelijk hulpverleners per gezin.