Meer informatie

A A A

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op diverse websites. Graag geven wij u een overzicht.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op diverse websites. Graag geven wij u een overzicht.

http://www.rijksoverheid.nl/themas/gezondheid-en-zorg, website van de Rijksoverheid.

www.degemeente.nl, geeft uitleg aan een breed algemeen publiek wat de gemeenten doen, hoe ze werken en hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen. De veranderingen voor jeugd, zorg, werk en inkomen maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

www.regelhulp.nl, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

www.rijksoverheid.nl/hlz, dossier over hervorming langdurige zorg.

www.hoeverandertmijnzorg.nl, website laat zien wat er verandert voor mensen die voorheen een AWBZ indicatie hadden.

www.uwv.nl, informatie over de Wajong.