Participatiewet

A A A

De participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong.

De gemeente voert de participatiewet uit en heeft veel vrijheid hoe zij dit doet. Het doel is dat mensen met een arbeidsbeperking betaald werk krijgen. Als dat niet lukt, is maatschappelijke participatie het doel. Iedereen moet meedoen aan de maatschappij, op zijn of haar niveau. De Participatiewet geldt vooral voor nieuwe cliënten van na 1 januari 2015. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

De hoofdlijnen

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De hoofdlijnen van de wet zijn:

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor mensen die vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en die nooit zullen kunnen werken.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om hulp bij re-integratie en/of een bijstandsuitkering.
  • De mensen die voor 1 januari 2015 een Wajong uitkering hadden, houden ook na 1 januari 2015 recht op Wajong. Zij worden beoordeeld op arbeidsvermogen, maar zijn niet overgedragen aan de gemeente.
  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Iedereen werkt

De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. De gemeente kijkt niet naar wat u niet kunt, maar welk werk u naar eigen kracht en mogelijkheden wél kunt doen. Dat betekent ook dat u zelf actief op zoek gaat naar werk. De gemeente ondersteunt personen die het vinden van werk niet zelfstandig kunnen.