Samenwerking met de gemeenten

A A A

Voor veel vragen rond zorg kloppen burgers nu bij de gemeente aan. De gemeente zal in een gesprek kijken wat iemand zelf kan en wat aan extra zorg of begeleiding nodig is om mee te kunnen doen met de maatschappij. De gemeente kiest zelf de manier waarop zij deze zorg en begeleiding biedt.


Raamwerk en de gemeente

Raamwerk heeft een uitgebreid aanbod van zorg en begeleiding voor mensen van alle leeftijden met een beperking; een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, met autisme of met niet-aangeboren hersenletsel.

Met de gemeente hebben wij contracten op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Dit betekent dat de zorg die onder de Wmo of de Jeugdwet valt, door de gemeente bekostigd wordt.

Voor de Wmo hebben wij contracten met 6 samenwerkende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Voor de Jeugdwet hebben wij contracten met de 13 Holland Rijnland gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten.