Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

A A A

De precieze uitwerking en consequenties van alle wijzigingen is nog onbekend, alle informatie is dus nog onder voorbehoud.

Wat is Wmo?

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt hulp aan burgers vanaf 18 jaar, waaronder mensen met een beperking. Het doel is dat u (langer) zelfstandig blijft wonen en (blijft) deelnemen aan de maatschappij. Als u hulp nodig heeft, helpen familie, buren of vrienden. Pas als dat niet (meer) lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  •   begeleiding en dagbesteding;
  •   ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  •   een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  •   woningaanpassingen;
  •   rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen.

De gemeente voert de Wmo uit. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe ze de Wmo uitvoeren. Binnen de bollenstreek hebben vijf gemeenten samen beleid voor de Wmo gemaakt. Dit zijn: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De gemeente Katwijk heeft een iets ander beleid.

Voor vragen kunt u terecht bij:

http://www.verander-samen.nl/contact/ voor de vijf bollengemeentes

http://www.katwijk.nl/zorg-en-welzijn/wmo-zorgloket/zorgloket/ voor de gemeente Katwijk.

Volgens de Wmo heeft u geen rècht op zorg zoals voorheen de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten). De gemeente helpt u uw beperkingen zoveel mogelijk te compenseren zodat u deel kunt nemen aan de maatschappij. De gemeente mag daarbij zelf regels opstellen over welke voorzieningen zij aanbiedt en onder welke voorwaarden. Dat wordt compensatieplicht genoemd.