Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24-uurs intensieve zorg of toezicht in de directe nabijheid nodig hebben, deze indicatie is levenslang geldig.

Meer over WLZ weten?

Wie krijgt er een Wlz-indicatie?

Met een Wlz-indicatie heb je recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Je mag ook thuis (blijven) wonen als je dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het Zorgkantoor om dat te beoordelen.

Voorbeelden van mensen met een Wlz-indicatie zijn ouderen met (gevorderde) dementie of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • 5Verblijf in een instelling
  • 5Persoonlijke verzorging en verpleging
  • 5Geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg)
  • 5Hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg
  • 5Vervoer naar de plaats waar je de begeleiding of de behandeling krijgt

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier