Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking.

Meer over Wzd weten?

Wie krijgt onvrijwillige zorg?

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. Deze wet wordt ook wel de Wzd genoemd en gaat over onvrijwillige zorg, onder andere voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is zorg of begeleiding die iemand niet wil, maar die op dat moment wel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat er ernstig nadeel is voor die persoon zelf of juist voor een ander.

De Wzd regelt wanneer deze onvrijwillige zorg wel en niet gegeven mag worden. En als er wel onvrijwillige zorg gegeven wordt, dat er dan allerlei stappen gezet moeten worden.

Uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee tenzij…

Voorbereiding en uitvoering

Raamwerk heeft 2020 gebruikt om deze wet uit te voeren. De voorbereidingen om dit zorgvuldig te kunnen doen zijn al in 2019 gestart. Voor nu speelt dit vooral op locatie De Hafakker. De medewerkers zijn daar geschoold.

Sinds mei 2020 kan de Wzd soms ook spelen bij cliënten op locatie Zeehos. Maar alléén in heel specifieke situaties. En alléén met een verklaring van een deskundige arts. Ook de medewerkers van locatie Zeehos zijn of worden geschoold. 

Beleid Wzd binnen Raamwerk

Het beleid Wzd is opgeschreven in de notitie ‘Onvrijwillige zorg binnen Raamwerk’. Hierin staan alle belangrijke regels uit de wet. Zoals de voorwaarden voor toepassing onvrijwillige zorg. En hoe dit moet gebeuren, namelijk met een stappenplan. Dit stappenplan wordt goed uitgelegd in een aparte handleiding voor medewerkers: ‘Stappenplan Wet zorg en dwang.’

Jacqueline Turenhout - Luiting

06-2883 8037

Vertrouwenspersoon

Sinds 2020 is er een speciale, onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgstem voor de Wzd. Dus voor cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Deze vertrouwenspersoon, zij heet Jacqueline Turenhout – Luiting, biedt cliënten (en vertegenwoordigers) ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Jacqueline is bereikbaar op telefoonnummer 06-2883 8037.

Naast deze vertrouwenspersoon voor onvrijwillige zorg, houdt Raamwerk een cliëntenvertrouwenspersoon voor andere zaken aan, die niet over onvrijwillige zorg gaan. Meer informatie hierover lees je op de pagina Incidenten en klachten.

Wil je meer weten over Raamwerk of ergens hulp bij nodig?

Neem dan even contact met ons op! We helpen je graag.

Neem contact met ons op

Wij verzoeken je om de volgende gegevens in te vullen:

Contactformulier