Cliëntondersteuning

A A A

Cliënten hebben een indicatie. In deze indicatie staat beschreven welke zorg er nodig is.

 Indien men een indicatie heeft kan men terecht bij een ‘cliëntondersteuner’. Deze cliëntondersteuner is onafhankelijk en niet werkzaam bij Raamwerk. Ook als men nog geen indicatie heeft maar deze wil aanvragen kan de cliëntondersteuner worden benaderd.

Er kan worden doorverwezen als er hulp nodig is bij een keukentafelgesprek, een ondersteuningsplanbespreking of als er vragen zijn over de zorgverlening of het aanvragen van een (her-)indicatie.

Er is mogelijkheid voor cliëntondersteuning in de Wmo en cliëntondersteuning in de Wlz. De cliënt kan terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE en adviespunt Zorgbelang. Cliënten kunnen zelf kiezen van wie ze de ondersteuning willen ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

-Zorgkantoor: Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning.

-MEE: zie www.MEE.nl of bel: 0900-9998888

-Adviespunt Zorgbelang: zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900-2438181.