Financiering

A A A

De diensten van Raamwerk worden op de volgende wijze gefinancierd.

De zorg en begeleiding van mensen met een beperking wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet.

Persoonsgebonden budget

Met een Persoonsgebonden budget koopt u zelf de zorg in die u nodig heeft.

Eigen bijdrage

Iedereen die zorg en/of begeleiding ontvangt, is wettelijk verplicht een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van een aantal zaken.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Meer informatie over het Persoonsgebonden budget vindt u bij het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.