Incidenten

A A A

Soms gebeurt er iets vervelends.

Incidenten worden in eerste instantie gemeld bij en opgepakt door de leidinggevenden.

Ook is er bij Raamwerk een Incidentencommissie ingesteld. De incidenten zelf, én de maatregelen die genomen worden om deze incidenten tegen te gaan of op te lossen, worden altijd doorgegeven aan de Incidentencommissie. Deze commissie registreert de meldingen en kijkt of er trends zijn, dus of bepaalde incidenten vaker voorkomen. Op basis van deze trends worden acties ondernomen. Dit om te voorkomen dat in de toekomst dezelfde problemen of mogelijk nieuwe problemen zich voordoen.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met de Incidentencommissie via het algemene telefoonnummer van Raamwerk (0252) 34 56 78.