Indicatie

A A A

Om voor zorg en/of begeleiding van Raamwerk in aanmerking te komen, heeft u altijd een indicatie nodig. Op deze pagina leest u hoe u een indicatie kan aanvragen!

Wet langdurige zorg (WLZ)

Een indicatie voor wonen valt onder de Wet Langdurige Zorg. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van uw hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning u nodig heeft.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Een indicatie voor dagbesteding en/of begeleiding kunt u aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben een samenwerkingsverband voor het aanvragen van WMO-indicaties, de ISD. Bij de ISD kunt u via een meldingsformulier melding maken van uw ondersteuningsvraag. Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse en  Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen. U kunt het meldingsformulier ook downloaden op de websites van de gemeenten.

Voor de gemeente Katwijk kunt u het meldingsformulier downloaden op de website van de gemeente Katwijk onder het kopje zorgloket/ meldingsformulier.

Jeugdzorgwet

Bent u of is uw kind onder de 18 jaar en valt de aanvraag onder de jeugdwet, dan kunt u een indicatie/ beschikking aanvragen via uw gemeente. Sinds 2015 bemiddelen  jeugd- en gezinteams in het aanvragen van een jeugdzorgwet indicatie. Zoek hier naar een jeugd- en gezinteam bij u in de buurt.

Hoe lang is uw indicatie geldig?

Een indicatie van de WMO en de jeugdwet  is beperkt geldig. In het indicatiebesluit staat hoe lang uw indicatie geldig is. Het is belangrijk dat een herindicatie plaatsvindt vóór het verlopen van de huidige indicatie. Het aanvragen van een herindicatie is uw verantwoordelijkheid of van uw vertegenwoordiger.

De indicatie voor de WLZ is levenslang geldig.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over hoe u zorg en begeleiding kunt aanvragen, vindt u op de website van het CIZ en uw gemeente.