Ondersteuningsplan

A A A

Voor elke cliënt van Raamwerk, stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan op.

De zorg en ondersteuning regelen we op basis van dit ondersteuningsplan. Uw cluster persoonlijk begeleider (Cpb-er) maakt het plan samen met u en/of uw verwant of vertegenwoordiger. Uw ondersteuningsvragen en behoeften staan hierin centraal. We evalueren het plan minimaal één keer per jaar, met de mogelijkheid van twee keer per jaar. 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over uw ondersteuningsplan kunt u terecht bij uw cluster persoonlijk begeleider (Cpb-er). Daarnaast heeft elke cliënt een regiebehandelaar. Deze zorgt ervoor dat het ondersteuningsplan adequaat wordt uitgevoerd. Meer over de regiebehandelaar leest u hier.