Privacy

A A A

Privacyverklaring 'Wat doet Raamwerk met jouw gegevens?'
In de folder 'privacyverklaring' wordt aan cliënten uitgelegd hoe Raamwerk omgaat met de persoonsgegevens van cliënten. Zoals welke gegevens verzameld worden, wat ermee gedaan wordt en hoe deze veilig opgeslagen worden. Zorgvuldigheid bij het werken met privacygevoelige informatie is belangrijk. In de folder wordt ook verteld wat de rechten van cliënten zijn zoals het 'inzage' recht. Verder staat in de folder waar cliënten met vragen, opmerkingen of klachten over privacy terecht kunnen.
Klik hier voor de Informatiefolder privacyverklaring

Raamwerk heeft een 'privacyreglement cliëntgegevens Raamwerk'
In het privacyreglement staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens meer uitgebreid beschreven. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is. En welke voorwaarden hiervoor gelden. Ook wordt nader uitgelegd wat de verplichtingen van Raamwerk zijn en de rechten van cliënten.
Klik hier voor het privacyreglement


Privacyverklaring ‘Wat doen wij met jouw gegevens?’

In de folder ‘Privacyverklaring’  wordt aan cliënten  kort uitgelegd hoe Raamwerk omgaat  met de persoonsgegevens van cliënten.   Zoals welke gegevens verzameld worden,  wat er mee gedaan wordt  en hoe deze veilig opgeslagen worden. Zorgvuldigheid bij het werken met privacygevoelige informatie is belangrijk. In de folder wordt ook verteld wat de rechten van cliënten zijn zoals het inzage recht.  Verder staat in de folder waar u met vragen, opmerkingen of klachten over privacy terecht kan.  De folder vindt u hier (link toevoegen) :