Privacy

A A A

Raamwerk heeft een 'Privacy reglement voor cliënten'.

Dit reglement is van toepassing op de persoonsgegevensverwerking die betrekking heeft op de zorg-en dienst verlening aan cliënten van Raamwerk. In dit reglement staan onder meer het inzagerecht van cliënten en het verstrekken van gegevens aan derden beschreven.

Reglement opvragen

U kunt voor het 'Privacyreglement voor cliënten van Raamwerk' contact opnemen met uw cluster persoonlijk begeleider.