Privacy

A A A

Raamwerk heeft een 'Privacy reglement voor cliënten'.

Dit reglement is van toepassing op de persoonsgegevensverwerking die betrekking heeft op de zorg-en dienst verlening aan cliënten van Raamwerk. In dit reglement staan onder meer het inzagerecht van cliënten en het verstrekken van gegevens aan derden beschreven.

Het privacyreglement voldoet aan de eisen van de wet. Het reglement geeft een praktische uitwerking van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en - voor zover van toepassing- de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). 

Reglement opvragen

U kunt voor het 'Privacyreglement voor cliënten van Raamwerk' contact opnemen met uw cluster persoonlijk begeleider.

Raamwerk nieuwtjes: